Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Communication – Unit 6 – Anh 8 thí điểm: Work in groups. In turn, retell the fairy tale to your group members in your own words.

Unit 6: Folk Tales – Truyện Dân Gian SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Communication – Unit 6 – SGK Tiếng Anh 8 thí điểm. Work in pairs. Compare your answers with a partner’s. Discuss any differences.; Work in groups. In turn, retell the fairy tale to your group members in your own words.

1. a. Look at the pictures. Then put the parts of the fairy tale in order.

(Nhìn vào hình. Sau đó đặt những phần của truyện cổ tích theo thứ tự)

1 – h

2 – a

3 – e

4 – f

5 – d

Advertisements (Quảng cáo)

6 – c

7 – b

8 – g

Tạm dịch:

1. Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống trong một khu rừng. Một ngày nọ, cô đi thăm bà cô ấy.

Advertisements (Quảng cáo)

2. Khi cô ấy đang hái hoa trên vệ đường, cô ấy gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”. Cô gái nói: “Tôi đang đi thăm bà của tôi.”

3. Vì vậy con sói lập một kế hoạch. Nó chạy đến nhà bà và nuốt bà vào bụng. Nó đi vào giường bà.

4. Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà. Cô ấy nhìn vào con sói và nen “Bà ơi, bà có đôi mắt thật to!, nó trả lời “Để nhìn con thật rõ đấy con!”.

5. Sau đó cô ấy nói: “Bà ơi, cái tai của bà thật to!”, nó trả lời: “Để nghe con rõ hơn đó!”.

6. Cuối cùng cô ấy nói: “Bà ơi, răng bà thật to!”, con sói trả lời: “Để ăn con đấy”.

7. Người tiều phu đang làm việc trong rừng. Ông nghe tiếng hét lớn và chạy đến nhà.

8. Ông ấy đánh vào đầu con sói. Con sói mở to miệng ra và la hét và bà nhảy ra. Con sói chạy đi.

b. Work in pairs. Compare your answers with a partner’s. Discuss any differences.

(Làm theo cặp. So sánh câu trả lời với bạn em. Thảo luận những khác biệt.)

2. Work in groups. In turn, retell the fairy tale to your group members in your own words. Choose the best storyteller in your group.

(Làm theo nhóm. Lần lượt, kể lại chuyện cổ tích cho thành viên trong nhóm em theo lời của em. Chọn người kế hay nhất trong nhóm.)

3. Work in groups. Discuss and write an ending for the fairy tale. Share it with other groups.

(Làm theo nhóm. Thảo luận và viết kết thúc cho chuyện cổ tích. Chia sẻ nó với nhóm khác.)

Advertisements (Quảng cáo)