Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Địa lí 7

Bài 49 SBT Địa lớp 7 trang 107,108: Vẽ biểu đồ cơ cấu thu nhập quốc dân của các nước

CHIA SẺ
Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương – SBT Địa lớp 7. Giải câu 1,2,3,4 trang 107, 108 SBT Địa lí 7. Vẽ biểu đồ cơ cấu thu nhập quốc dân của các nước; Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia …

Câu 1: Căn cứ vào bảng số liệu tr.147 SGK

Vẽ biểu đồ mật độ dân số của toàn châu lục và các quốc gia trong bảng.

 


Câu 2: Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây :

Phần lớn dân cư châu Đại Dương sống tập trung ở dải đất hẹp phía đông và đông nam ô-xtrây-li-a, ở bắc Niu Di-len và ở Pa-pua Niu Ghi-nê.

a) Đúng

b) Sai

a) Đúng


Câu 3: Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Quảng cáo


Câu 4: Dựa vào bảng số liệu thống kê tr. 148 SGK, em hãy :

a,  Vẽ biểu đồ cơ cấu thu nhập quốc dân của các nước trong bảng

b, Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia nêu trong bảng


a, Biểu đồ cơ cấu thu nhập quốc dân của các nước Ô-xtray-li-a, Niu Di-len, Va-nu-a-tu, Pa-pua Niu Ghi-nê

b, – Một số quốc gia trình độ phát triển kinh tế vẫn còn kém như: Pa-pua Niu Ghi-nê, Niu Di-len

cơ cấu thu nhập qua ngành nông nghiệp vẫn còn cao

– Pa-pua Niu Ghi-nê là quốc gia còn khá chậm phát triển với cơ cấu thu nhập ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn (41,5%) cao hơn nhiều so với 3 nước còn lại( 26%, 25%, 9,2%)

– Tỉ trọng ngành dịch vụ của Ô-xtrây-li-a cao nhất (78%) trong khi đó Pa-pua Niu Ghi-nê thấp nhất(31,5%)