Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Địa lí 7

Bài 22 SBT Địa lớp 7 trang 51,52,53: Hãy nêu tên các dân tộc và địa bàn cư trú của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc ?

CHIA SẺ
Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh – SBT Địa lớp 7. Giải bài 1,2,3,4 trang 51, 52, 53 SBT Địa lí 7. Hãy nêu tên các dân tộc và địa bàn cư trú của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc ?…

Câu 1: Hãy điền nội dung vào các ô còn trống trong sơ đồ dưới đây :


Câu 2: Dựa vào sơ đồ dưới đây :

a) Hãy nêu tên các dân tộc và địa bàn cư trú của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc ?

b) Hoạt động kinh tế truyến thống của họ là gì ?

a) Các dân tộc và địa bàn cư trú của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc là :

– Người I-nuc cư trú ở Bắc Mĩ và Đảo Grơn-len

– Người Chúc, người I-a-kut và người xa-mô-y-et sinh sống và làm việc ở Bắc Á

– Người La-pông ở Bắc Âu

b) Hoạt động kinh tế truyến thống của các dân tộc sông ở đới lạnh phương Bắc là :

– Người I-nuc sống bằng nghề săn bắn hải cẩu, gấu trắng, … và đánh bắt cá

–  Người Chúc, người I-a-kut và người xa-mô-y-et, người La-pông sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc, săn thú có lông quý.


Câu 3: Hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây :


Câu 4: Với những cụm từ cho sẵn dưới đây, em hãy sắp xếp lại để được những câu đúng.

a) Cá voi và các loài thú có lông quý (1), một cách quá mức (2), đã làm cho (3), săn bắn (4), nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (5)

b) Thiếu nhân lực (1), là (2), bảo vệ các loài động vật (3), và giải quyết sự (4), có nguy cơ tuyệt chủng (5), hai vấn đề lớn(6), của đới lạnh hiện nay (7)

a) Săn bắn (4), một cách quá mức (2), đã làm cho (3), cá voi và các loài thú có lông quý (1), nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (5)

b) Bảo vệ các loài động vật (3), có nguy cơ tuyệt chủng (5), và giải quyết sự (4), thiếu nhân lực (1), là (2), hai vấn đề lớn(6), của đới lạnh hiện nay (7)