Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Địa lí 7

Bài 10 trang 23,24,25 Sách BT Địa lớp 7: Vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số

CHIA SẺ
Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng – SBT Địa lớp 7. Giải bài 1,2,3,4 trang 23,24,25 Sách bài tập Địa lí 7.Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng và những biện pháp khắc phục…

Câu 1: Dựa vào bảng thống kê dưới đây :

a) Hãy vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á.

b) Từ biểu đồ trên, nêu nhận xét về tương quan giữa gia tăng dân số với suy giảm diện tích rừng ở Đông Nam á, bằng cách điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu dưới đây :

– Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số Đông Nam á tăng từ ……. triệu người đến ……. triệu người. Trung bình một năm tăng …… triệu người.

– Từ năm 1980 đến năm 1990, diện tích rừng Đông Nam Á giảm từ ……. triệu ha xuống còn …….. triệu ha. Trung  bình một năm giảm …….. triệu ha.

– Như vậy ta thấy dân số ngày càng …….. trong khi đó thì diện tích rừng ngày càng ……….

a) Biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á

b) – Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số Đông Nam á tăng từ 360 triệu người đến 442 triệu người. Trung bình một năm tăng 82 triệu người.

– Từ năm 1980 đến năm 1990, diện tích rừng Đông Nam Á giảm từ 240,2 triệu ha xuống còn 208,6 triệu ha. Trung  bình một năm giảm 31,6 triệu ha.

– Như vậy ta thấy dân số ngày càng tăng trong khi đó thì diện tích rừng ngày càng giảm

- Quảng cáo -


Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng và những biện pháp khắc phục:


Câu 3: Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy nêu những biện pháp cụ thể để giải quyết nạn đói ở đới nóng.

Những biện pháp cụ thể để giải quyết nạn đói ở đới nóng.

– Thực hiện cuộc cách mạng nông nghiệp làm tăng năng suất cây lương thực

– Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, có những chính sách gia tăng dân số hợp lí

– Tăng diện tích và sản lượng cây công nghiệp xuất khẩu như cà phê, tiêu, điều, cao su… để lấy ngoại tệ nhập lương thực.


Câu 4: Vẽ mũi tên nối các ô chữ và điền nội dung còn thiếu vào các ô sao cho đúng.