Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài tập Viết – Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình SBT Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Viết trang 7 Sách bài tập Ngữ văn lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình
IV. VIẾT

Câu 1. Trình bày đặc điểm kiểu bài tóm tắt nội dung chính của VB bằng sơ đồ

Vận dụng kiến thức về tóm tắt văn bản để làm bài tập này

Sơ đồ đặc điểm kiểu bài tóm tắt nội dung chính của VB

Advertisements (Quảng cáo)

[CTST] Giải SBT Văn 6 bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình (Viết)

Câu 2.Tóm tắt nội dung chính của VB Truyền thuyết về Ngọc Bà Thiên Y A Na bằng sơ đồ.

Advertisements (Quảng cáo)

Vận dụng kiến thức về tóm tắt văn bản

  Sơ đồ Tóm tắt văn bản “Truyền thuyết Ngọc Bà Thiên Y A Na”

[CTST] Giải SBT Văn 6 bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình (Viết)

Advertisements (Quảng cáo)