Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 95 SGK Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập chung trang 95 – Chương 4 Một số hình phẳng trong thực tiễn

Bài 4.23 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh a=5 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = a=5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 5 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 5 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

b) Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh a=4 cm, một cạnh b=2 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB=a = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD =b = 2 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 2 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Vẽ tam giác đều ABC cạnh a= 3cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = a= 3 cm.

Bước 2. Dùng ê ke có góc \(60^0\)vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng \(60^0\) Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

Bài 4.24 Toán 6 trang 96

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm.


a) Tính diện tích hình thoi MPNQ.
b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

a) Diện tích hình thoi MPNQ là:

\(S_{MPNQ}=\frac{1}{2}. MN. PQ=\frac{1}{2}. 8.6=24 (cm^2)\)

b) Chu vi hình thoi MPNQ là:

Advertisements (Quảng cáo)

\(C_{MPNQ}=4. MP = 4. 5 = 20 (cm)\)

Bài 4.25 trang 96 Toán lớp 6 KNTT

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 \(cm^2\). Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Cho diện tích và độ dài 1 cạnh hình chữ nhật, ta tìm được độ dài cạnh còn lại

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là:

96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi của mảnh giấy là:

2. (8 + 12) = 40 (cm)

Vậy chu vi của mảnh giấy đó là 40 cm.

Giải Bài 4.26 SGK Toán 6 KNTT

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông có cạnh là:

20 – 2 – 2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:

\(16.16=256(m^2)\)

Vậy diện tích trồng trọt của mảnh vườn là\(256(m^2)\)

Giải Bài 4.27 trang 96 Toán 6

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\)chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Chiều rộng mảnh vườn là:

\(\frac{3}{5}. 25=15 (m)\)

Diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ bằng nhau.

Chiều dài của các 1 mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

\((25 – 1) : 2 = 12 \)(m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

\((15 – 1) : 2 = 7 \)(m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

\(12. 7 = 84\) (\(m^2\))

Diện tích đất để trồng cây là:

 \(4. 84 = 336\) (\(m^2\))

Vậy diện tích đất để trồng cây là \(336 (m^2\))

Advertisements (Quảng cáo)