Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Soạn văn lớp 6 - Ngắn gọn

Soạn bài Viết đơn ngắn gọn – Văn 6: Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

CHIA SẺ
 Bài Viết đơn trang 131.Ngữ văn lớp 6 tập 2.Soạn Bài Viết đơn (ngắn gọn). Các trường hợp cần phải viết đơn ; Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khi nào cần viết đơn

Câu 1: Cần viết đơn khi ta có một nguyện vọng hoặc một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết, ta viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết.

Câu 2: Các trường hợp cần phải viết đơn :

 (1) Đơn trình báo về việc mất xe đạp, gửi Công an nơi gần nhất.

 (2) Đơn xin học lớp ngoại khoá nhạc, hoạ, gửi Ban Giám hiệu nhà trường.

 (4) Đơn xin chuyển trường, gửi Ban Giám hiệu trường cũ xác nhận và gửi Ban Giám hiệu trường mới để được chấp nhận.

Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

 – Các mục trong đơn được trình bày theo thứ tự : quốc hiệu tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng viết đơn, tên đơn, đơn gửi ai ? ai gửi đơn ? Lí do, mục đích gửi ? chữ kí cam đoan.

 – Điểm giống và khác của hai loại đơn :

Đơn theo mẫuĐơn không theo mẫu
GiốngQuốc hiệu tiêu ngữ, địa điểm, thời gian làm đơn, tên đơn, người nhận, người gửi, mục đích làm đơn, lời cam đoan,chữ kí xác nhận.
Khác

– Thường in sẵn

- Quảng cáo -

– Phần thông tin người viết khá đầy đủ và chi tiết

– Nội dung chính trình bày nguyện vọng ngắn gọn

– Thường viết tay

– Phần thông tin người viết không nhất thiết quá chi tiết.

– Nội dung có cả phần lí do, giải thích.

 – Phần quan trọng không thể thiếu trong cả hai mẫu đơn là phần giống nhau như đã trình bày ở trên.

Cách thức viết đơn

Câu 3: Cách thức viết đơn

a. Viết đơn theo mẫu:

– Người viết cần điền những thông tin cụ thể đúng theo những mục có sẵn.

b. Viết đơn không theo mẫu

– Viết theo trình tự như ở câu 2 phần c trên.