Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Soạn văn lớp 6 - Ngắn gọn

Soạn bài Ôn tập truyện dân gian ngắn gọn: So sánh truyền thuyết và cổ tích

CHIA SẺ
 Bài Ôn tập truyện dân gian trang 134 Văn lớp 6 tập 1 ngắn gọn: So sánh truyền thuyết và cổ tích; So sánh truyện ngụ ngôn và truyện cười…

Câu 1 + 4: Xem lại định nghĩa thể loại truyền thuyết ở bài “Con rồng, cháu tiên”

   Xem lại định nghĩa thể loại truyện cổ tích ở bài ” Sọ dừa”

   Xem lại định nghĩa thể loại truyện ngụ ngôn ở bài “Ếch ngồi đáy giếng”

   Xem lại định nghĩa thể loại truyện cười ở bài “treo biển”

Câu 2: 

- Quảng cáo -

Truyền thuyết Truyện cổ tích Truyện ngụ ngôn Truyện cười
Con Rồng cháu Tiên; Bánh chưng bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh; Sự tích Hồ Gươm Sọ Dừa; Thạch Sanh; Em bé thông minh; Cây bút thần; Ông lão đánh cá và con cá vàng Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi; Đeo nhạc cho mèo; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng Treo biển; Lợn cưới, áo mới

Câu 3:

STT Truyền thuyết Cổ tích Truyện ngụ ngôn Truyện cười
1 Con Rồng cháu Tiên Sọ dừa Ếch ngồi đáy giếng Treo biển
2 Bánh chưng, bánh giầy Thạch Sanh Thầy bói xem voi Lợn cưới, áo mới
3 Thánh Gióng Em bé thông minh Đeo nhạc cho mèo
4 Sơn Tinh Thủy Tinh Cây bút thần Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
5 Sự tích Hồ Gươm Ông lão đánh cá và con cá vàng

Câu 5:

   a. So sánh truyền thuyết và cổ tích:

Truyền thuyết Cổ tích
Giống Có yếu tố kỳ ảo, giống nhau về sự ra đời thần kì và tài năng nhân vật.
Khác Kể về các nhân vật, sự kiện liên quan đến lịch sử. Kể về cuộc đời, số phận một số kiểu nhân vật
Thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân với lịch sử thể hiện ước mơ và niềm tin nhân dân về thiện, ác
Là vỏ bọc lịch sử tuy có yếu tố kì ảo Giàu yếu tố hoang đường, mang tính tưởng tượng bay bổng

   b. So sánh truyện ngụ ngôn và truyện cười:

Truyện ngụ ngôn Truyện cười
Giống Đều có yếu tố gây cười
Khác Mượn chuyện loài vật, đồ vật hay chính con người để nói bóng gió chuyện con người Phê phán những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống
Nêu lên bài học nhằm khuyên nhủ, răn dạy Tạo tiếng cười, phê phán, châm biếm