Soạn văn lớp 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Soạn văn lớp 6
Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp) – Bài 30 trang 141 văn 6: Cho biết mỗi bộ phận in đậm trong câu sau nói về ai ?
Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp) – Bài 30 trang 141 văn 6: Cho biết mỗi bộ phận in đậm trong câu sau nói...
Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp) - Bài 30 trang 141 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 141, 142 SGK Văn lớp 6.  Câu...
Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) – bài 7 trang 75 Văn 6: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống ?
Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) – bài 7 trang 75 Văn 6: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống ?
Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) SGK Ngữ văn 6 tập 1 - bài 7 trang 75. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 75, 76 SGK Văn lớp 6. Câu 2: Chọn từ thích hợp để...
Soạn bài Con Rồng cháu Tiên – Bài 1 trang 5 SGK Văn lớp 6: Việc kết duyên của Lạc Long Quân với Âu Cơ và chuyện Âu Cơ sinh nở có gì kì lạ?
Soạn bài Con Rồng cháu Tiên – Bài 1 trang 5 SGK Văn lớp 6: Việc kết duyên của Lạc Long Quân với Âu Cơ và chuyện Âu Cơ...
Soạn bài Con Rồng cháu Tiên - Bài 1 trang 5 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản và phần luyện tập trang 8 SGK Văn lớp 6. Câu 2:...
Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) – Bài 32 trang 157 Văn 6: Hãy ghi những câu dưới đây vào vở và đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp ?
Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) – Bài 32 trang 157 Văn 6: Hãy ghi những câu dưới đây vào vở và đặt dấu phẩy vào...
Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) - Bài 32 trang 157 Văn 6. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 157 - 159 SGK Văn lớp 6. Câu 1: Hãy ghi những câu dưới đây...
Soạn bài Tổng kết phần Văn – Ngữ văn 6 tập 2 – Bài 32 trang 154: Về phương thức biểu đạt thì truyện dân gian, truyện trung đại và truyện hiện đại có điểm gì giống nhau ?
Soạn bài Tổng kết phần Văn – Ngữ văn 6 tập 2 – Bài 32 trang 154: Về phương thức biểu đạt thì truyện dân gian, truyện trung đại...
Soạn bài Tổng kết phần Văn - Ngữ văn 6 tập 2 - Bài 32 trang 154. Trả lời các câu hỏi từ 1 - 7 trang 154 SGK Văn lớp 6. Câu 5: Về phương thức biểu đạt thì...
Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) – Bài 31 Văn 6 trang 149: Cách dùng các dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong những câu sau có gì đặc biệt ?
Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) – Bài 31 Văn 6 trang 149: Cách dùng các dấu chấm, dấu chấm...
Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm , dấu chấm hỏi , dấu chấm than) - Bài 31 Văn 6 trang 149 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III...
Soạn bài Động Phong Nha – Bài 31 trang 144 văn 6: Bài văn có thể chia thành mấy đoạn (hai hay ba) ?
Soạn bài Động Phong Nha – Bài 31 trang 144 văn 6: Bài văn có thể chia thành mấy đoạn (hai hay ba) ?
Soạn bài Động Phong Nha - Trần Hoàng - Bài 31 trang 144 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản và phần luyện tập trang 148, 149 SGK Văn lớp...
Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi – Bài 30 trang 142 Văn 6: Đơn sau đây sai ở chỗ nào ? Vì sao ?
Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi – Bài 30 trang 142 Văn 6: Đơn sau đây sai ở chỗ nào ? Vì sao ?
Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi - Bài 30 trang 142 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 142 - 144 SGK Văn lớp 6. Câu 3: Đơn...
Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ – Bài 30 trang 135 Văn 6: Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào để nêu bật sự khác biệt, sự đối lập ấy và để thể hiện thái độ, tình cảm của mình ?
Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ – Bài 30 trang 135 Văn 6: Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào để nêu bật...
Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ - Xi-át-tơn - Bài 30 trang 135 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản và phần luyện tập trang 139, 140...
Soạn bài Viết đơn – Bài 29 trang 131 Văn 6 : Trong những trường hợp sau, trường hợp nào phải viết đơn, viết gửi ai ?
Soạn bài Viết đơn – Bài 29 trang 131 Văn 6 : Trong những trường hợp sau, trường hợp nào phải viết đơn, viết gửi ai ?
Soạn bài Viết đơn - Bài 29 trang 131 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III Trang 131 - 134 Văn 6. Câu 2: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào...