Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X trang 63 Lịch sử lớp 6 CTST

Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3 trang 63, 64, 65 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 Lịch sử lớp 6 CTST. Bài 12. Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Câu hỏi mục 1 trang 63 SGK Lịch sử 6 CTST

Dựa vào bản đồ 12.1 và thông tin trong phần I, em hãy:

– Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

– Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay

– Đông Nam Á là một khu vực khá rộng nằm ở phía đông nam Châu Á, bao gồm hai khu vực riêng biệt là Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.

– Các nước Đông Nam Á ngày nay có 11 nước bao gồm: Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây, Đông Ti-mo, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a.

Câu hỏi mục 2 trang 64 SGK Sử 6

Dựa vào lược đồ 12.1 và lược đồ 12.2, em hãy xác định vị trí các vương quốc cổ cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Hình 12.1. Bản đồ các nước Đông Nam Á ngày nay

Hình 12.2. Lược đồ vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ Công nguyên đến thế kỉ VII

– Các vương quốc cổ đầu tiên của Khu vực Đông Nam Á như: Pê-gu, Pha-ton, Chân Lạp, Don ton, Phù Nam, Xích Thổ, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ta-ru-ma, Cham- Pa

– Xác định vị trí của các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay:

+ Pê-gu, Pha-ton=> Mianma

+ Chân Lạp=> Lào, Campuchia, Thái Lan

+ Don ton=> Mianma, Thái Lan

+ Phù Nam, Cham pa=> Việt Nam

Advertisements (Quảng cáo)

+ Xích Thổ=> Mai-lai-xia

+ Tu-ma-sic=> Xin-ga-po

+ Ma-lay-u, Ta-ru-ma=> In-do-ne-xi-a.

Câu hỏi mục 3

Câu 1. Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Hình 12.3. Lược đồ vị trí vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

Các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X bao gồm: Pa-gan, Pê-ru, Tha-tơn, Ha-ri-pun-giay-a, Đra-va-ti, Cam-pu-chia, Đại Cồ Việt, Chăm Pa, Bu-tu-an, Sri Vi-giay-a, Tu-ma-sic, Ka-li-gan

Câu 2. Tham khảo bản đồ 12.1 và các thông tin bên dưới, cho biết vị trí của các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Hình 12.1. Bản đồ các nước Đông Nam Á ngày nay

 Vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Đại Cồ Việt, Champa=> Việt Nam

+ Pa-gan, Pe-gu, Tha-ton=> Mi-an-ma

+ Campuchia, DVva-ra-va-ti=> Campuchia

+ Ha-ri-pun-giay-a=> Lào

+ Sri Vi-giay-a,Ka-lin-ga => Indonexia

+ Bu-tu-an=> Philippin

+ Tu-ma-sic=>Xingapo.


Giải bài 1 trang 66 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

Vị trí địa lí của Đông Nam Á:

+ Nằm ở phía Đông-Nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Úc.

+ Đông Nam Á bao gồm hệ thống bán đảo, đảo, quần đảo xen giữa biển rất phức tạp.

+ Đông Nam Á có vị trí quan trọng, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn, nơi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng.

Bài 2 trang 66 Lịch sử 6 CTST

Em hãy nêu những điểm tương đồng về vị trí của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Điểm giống nhau về vị trí địa lí của các vương quốc ở Đông Nam Á:

+ Nằm ở phía Đông-Nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Úc.

+ Các vương quốc ở Đông Nam Á đều được xây dựng ở nơi đồng bằng cạnh các con sông lớn giàu phù sa thuận lợi cho người dân trồng trọt, sinh sống.

Bài 3

Các vương quốc Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X trong bảng dưới đây có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á ngày nay?

Tên các vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

Phù Nam

?

Chăm-pa

?

Đại Cồ Việt

?

Pa-gan

?

Chân Lạp

?

Tu-ma-sic

?

Sri -Vi giay- a

?

Ka-lin-ga

?

Bu-tu-an (Butuan)

?

Tên các vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

Phù Nam

Việt Nam

Chăm-pa

Việt Nam

Đại Cồ Việt

Việt Nam

Pa-gan

Mi-an-ma

Chân Lạp

Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan

Tu-ma-sic

Xing-ga-po

Sri -Vi giay- a

In-đô-nê-xi-a

Ka-lin-ga

In-đô-nê-xi-a

Bu-tu-an (Butuan)

Phi-líp-pin

Bài 4 phần luyện tập và vận dụng trang 66 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Sông Mê Công (Mekong) gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Tham khảo thêm bản đồ 12.1 và lược đồ 12.2 cho câu trả lời của em.

Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ như: Champa , Phù Nam, Chân Lạp,  Đốn Tốn.

Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia ngày nay như:

+ Champa , Phù Nam=> thuộc Việt Nam

+ Chân Lạp=>Lào, Campuchia, Thái Lan

+ Đốn Tốn. => Mianma, Thái Lan.

Advertisements (Quảng cáo)