Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Địa lí 6 Bài 12: Thực hành Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Bài 12. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản – Chương 3 Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất. Giải bài thực hành trang 149 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Quan sát hình 12.1, trả lời các câu hỏi sau:
– Khu vực này có dạng địa hình gì?
– Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là bao nhiêu mét?
– Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao bao nhiêu mét?
– Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?
– Hướng nghiêng của địa hình là hướng nào?
2. Đoạn thẳng nối từ A đến B là lát cắt địa hình ở khu vực này. Quan sát lát cắt A – B, trả lời các câu hỏi sau:
– Lát cắt A – B được cắt theo hướng nào?
– Điểm cao nhất của lát cắt là bao nhiêu mét?…

1. Đọc lược đồ địa hình

Advertisements (Quảng cáo)

– Khu vực này có dạng địa hình núi.

– Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là 1 900 m.

– Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao 1 600 m.

Advertisements (Quảng cáo)

– Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng 800 – 1000 m.

– Hướng nghiêng của vùng núi Tây Bắc là hướng Tây Bắc – Đông Nam.

2. Đọc lát cắt địa hình

– Lát cắt A – B được cắt theo hướng tây bắc – đông nam.

– Điểm cao nhất của lát cắt là 1 900 m.

– Điểm thấp nhất của lát cắt là 800 m.

Advertisements (Quảng cáo)