Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học trang 15, 16 Khoa học tự nhiên lớp 6 KNTT

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 15, 16 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4 Sử dụng kính hiển vi quang học – Chương 1 Mở đầu về khoa học tự nhiên

Câu hỏi mở đầu

Để quan sát gân của một lá cây ta có thể dùng kính lúp. Tuy nhiên, để quan sát tế bào của chiếc lá này, thì ta phải làm thế nào?

Tế bào có kích thước nhỏ hơn gân chiếc lá nên cần dùng thiết bị có khả năng phóng to kích thước vật hơn kính lúp.

Để quan sát tế bào của chiếc lá này, thì ta phải dùng kính hiển vi quang học có khả năng phóng đại kích thước hơn rất nhiều lần kính lúp để quan sát.

1. Tìm hiểu về kính hiển vi quang học

Những mẫu vật nào sau đây có thể quan sát trực tiếp bằng mắt, phải dùng kính lúp, kính hiển vi quang học? Giải thích tại sao.

a) Côn trùng (như ruồi, kiến, ong)

b) Giun, sán

c) Các tế bào tép cam, tép bưởi.

d) Các tế bào thực vật hoặc các tế bào động vật.

Advertisements (Quảng cáo)

Mẫu vật quan sát phải dùng kính lúp:

a) Côn trùng (như ruồi, kiến, ong).

b) Giun sán.

c) Các tế bào tép cam, tép bưởi.

Vì chúng có kích thước nhỏ, cần dùng kính lúp với độ phóng đại từ 3 – 20 lần để quan sát rõ hơn.

Mẫu vật quan sát phải dùng kính hiển vi:

Advertisements (Quảng cáo)

d) Các tế bào thực vật hoặc các tế bào động vật.

Vì tế bào kích thước rất nhỏ, cần dùng kính hiển vi quang học với độ phóng đại lớn mới có thể quan sát rõ.

2. Sử dụng kính hiển vi quang học

Quan sát tế bào lá cây bằng kính hiển vi quang học:

a) Trình bày các thao tác trước khi tiến hành quan sát.

b) Mô tả hình dạng các tế bào lá cây mà em nhìn thấy.

Dựa vào các bước hưỡng dẫn sử dụng kính hiển vi quang học.

a) Các thao tác trước khi tiến hành quan sát.

Bước 1: Chọn vật kính x10

Bước 2: Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính

Bước 3: Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản. Vặn ốc theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính quan sát gần vào tiêu bản

Bước 4: Mắt nhìn vào thị kính, vặn ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật kính lên từ từ, đến khi nhìn thấy tế bào lá cây.

Bước 5: Vặn ốc nhỏ thật chậm, đến khi nhìn thấy tế bào lá cây rõ nét.

Với 1 số loại tế bào lá cây khi không quan sát được rõ ở vật kính x10 thì cần chuyển lên vật kính x40, làm các thao tác lặp lại quy trình trên đến khi thấy rõ nét.

b) Học sinh tự mô tả hình dạng tế bào lá cây theo mẫu vật quan sát.

Advertisements (Quảng cáo)