Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà trang 195 Khoa học lớp 6 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi trang 195, 196, 197, 198 KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST. Bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà – Chủ đề 11 Trái đất và bầu trời

1. Cấu trúc của hệ Mặt Trời

Câu 1. Hãy kể tên các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1.

Các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1, gồm: Mặt Trời, Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.

Câu 2. Tính từ Mặt Trời thì Trái Đất là hành tinh thứ bao nhiêu?

Tính từ Mặt Trời thì Trái Đất là hành tinh thứ 3.

Câu 3. Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời không? So sánh chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh.

Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời. Chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh là cùng một chiều.

Câu 4. Dựa vào số liệu trong bảng 45.1, em hãy so sánh khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời với khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời. Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

– Khoảng cách từ Thủy tinh và Kim tinh đến Mặt Trời gần hơn so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

– Khoảng cách từ Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh xa hơn so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

– Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

Luyện tập

Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời gần Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu kilômet?

Dựa vào số liệu bảng 45.1/SGK-trang 196.

Trong hệ Mặt Trời hành tinh gần Trái Đất nhất là Kim tinh, nó cách Trái Đất 0,28 AU.

Câu 5. Nêu sự liên hệ giữa chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh và khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời.

Advertisements (Quảng cáo)

Chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh là khác nhau. Khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời càng lớn thì chu kì càng lớn.

2. Ánh sáng của các thiên thể

Câu 6. Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Các hành tinh không thể tự phát ra ánh sáng vì chúng nhận được ánh sáng và phản xạ lại.

Ánh sáng từ các hành tinh chiếu tới Trái Đất có được là do hấp thụ ánh sáng từ Mặt Trời và phản xạ lại.

Luyện tập

Vào ban đêm, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng từ các hành tinh như: Kim tinh, Hỏa tinh,… Ánh sáng đó có được là do đâu?

Ánh sáng đó có được là do các hành tinh hấp thụ ánh sáng từ Mặt Trời và phản xạ lại.

Vận dụng

Chu kì quay quanh Mặt Trời của Hỏa tinh được gọi là một năm Hỏa tinh. Em hãy cho biết một năm Hỏa tinh bằng bao nhiêu ngày trên Trái Đất?

Advertisements (Quảng cáo)

Một năm Hỏa tinh là 1,88 năm tương ứng với 686,2 ngày Trái Đất.

3. Hệ Mặt Trời trong Ngân Hà

Câu 7. Khi quan sát bầu trời đêm, vào những đêm không trăng, chúng ta thường nhìn thấy những gì?

Khi quan sát bầu trời đêm, vào những đêm không trăng, chúng ta thường nhìn thấy những ngôi sao phát ra ánh sáng.

Luyện tập

Em hãy cho biết các thiên thể số 4, 6, 8 trong hình bên là những hành tinh nào trong hệ Mặt Trời.

– Số 4: Trái Đất

– Số 6: Mộc tinh

– Số 8: Thiên Vương tinh

Giải bài tập 1

Ngân Hà là:

A. Thiên Hà trong đó có chứa hệ Mặt Trời

B. một tập hợp nhiều Thiên Hà trong vũ trụ

C. tên gọi khác của hệ Mặt Trời

D. dải sáng trong vũ trụ

Ngân Hà là Thiên Hà trong đó có chứa hệ Mặt Trời.

Giải bài 2 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu AU?

Dựa vào số liệu bảng 45.1/SGK-trang 196.

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh xa Trái Đất nhất là Hải Vương tinh. Nó cách Trái Đất 29,6 AU.

Giải bài 3 trang 199 Khoa học lớp 6 CTST

Mặt Trăng có thể được xem là một hành tinh nhỏ trong hệ Mặt Trời hay không? Tại sao?

Mặt Trăng là vệ tinh trong hệ Mặt Trời, không phải là hành tinh. Bởi vì hành tinh quay quanh Mặt Trời, vệ tinh quay quanh các hành tinh. Mà Mặt Trăng quay quanh Trái Đất nên nó là vệ tinh.

Bài 4 trang 199 Khoa học tự nhiên 6 SGK Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm thông tin và cho biết trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có nhiệt độ trung bình bề mặt cao nhất? Thấp nhất? Nhiệt độ đó khoảng bao nhiêu?

– Hành tinh có nhiệt độ trung bình bề mặt cao nhất là Kim tinh, 4000C.

– Hành tinh có nhiệt độ trung bình bề mặt thấp nhất là sao Thiên Vương, -2240C.

Giải bài 5 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên 6 CTST

Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào các ô theo mẫu bảng sau vào vở bài tập:

Thiên thể

Tự phát sáng

Không tự phát sáng

Thuộc hệ Mặt Trời

Không thuộc hệ Mặt Trời

Sao Mộc

Sao Bắc Cực

Sao Hỏa

Sao Chổi

Thiên thể

Tự phát sáng

Không tự phát sáng

Thuộc hệ Mặt Trời

Không thuộc hệ Mặt Trời

Sao Mộc

X

X

Sao Bắc Cực

X

X

Sao Hỏa

X

X

Sao Chổi

X

X

Advertisements (Quảng cáo)