Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng trang 163, 164, 165 Khoa học 6 sách CTST

Trả lời Câu hỏi trang 163, 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST. Bài 37 Lực hấp dẫn và trọng lượng – Chủ đề 9 Lực

Trả lời Câu hỏi mở đầu

Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống. Tại sao lại như vậy?

Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống vì nó bị Trái Đất hút xuống.

1. Khối lượng

Câu 1. Trên vỏ hộp sữa có ghi “Khối lượng tịnh 380 g” (hình 37.1a). Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Số ghi đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

Luyện tập. Trên một bao gạo có ghi 25 kg (hình 37.1b). Số ghi đó cho biết điều gì?

Số ghi đó cho biết khối lượng gạo trong bao.

2. Lực hấp dẫn

Câu 2. Tại sao khi rụng khỏi cành cây thì quả táo luôn rơi xuống mặt đất?

Khi rụng khỏi cành cây thì quả táo luôn rơi xuống mặt đất do tác dụng của lực hút trái đất.

Luyện tập. Có hai cuốn sách nằm trên mặt bàn như hình bên dưới, em hãy cho biết giữa chúng có lực hấp dẫn không?

Mọi vật có khối lượng đều hút nhau một lực => giữa chúng có lực hấp dẫn.

3. Trọng lực của vật

Câu 3. Em có nhận xét gì về sự biến dạng của lò xo khi treo quả nặng vào nó? Nguyên nhân của sự biến dạng này là gì?

Sự biến dạng của lò xo khi treo quả nặng vào nó tùy thuộc vào khối lượng của quả nặng, quả nặng có khối lượng càng lớn thì lò xo biến dạng càng nhiều. Nguyên nhân là do lực hút Trái Đất hút quả nặng mạnh hơn.

Câu 4. Khi thả viên phấn ở độ cao nào đó thì viên phấn sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao?

Advertisements (Quảng cáo)

Khi thả viên phấn ở độ cao nào đó thì viên phấn sẽ chuyển động thẳng rơi xuống mặt đất vì lực hút của trái đất đã tác dụng lên viên phấn.

Vận dụng. Một bạn học sinh có khối lượng 45 kg thì trọng lượng của bạn đó là bao nhiêu?

Trọng lượng của một vật 1 kg là 10 N => Một bạn học sinh có khối lượng 45 kg thì trọng lượng của bạn đó là 45.10 = 450 N.

Giải bài 1

Nêu hai ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống.

– Lực hấp dẫn của trái đất giúp con người đi lại được trên mặt đất.

– Thả viên sỏi từ trên cao, viên sỏi rơi xuống mặt đất do lực hấp dẫn của trái đất.

Giải Bài 2 trang 165 Khoa học 6

Một ô tô có khối lượng là 5 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là

A. 5 N             B. 500 N

C. 5000 N       D. 50000 N

1 tấn = 1000 kg

1 kg = 10 N

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có: 5 tấn = 5000 kg

=> 5000 kg = 5000.10 = 50000 N

Giải bài 3 trang 165 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST

Một vật có trọng lượng 40 N thì có khối lượng là bao nhiêu?

Trọng lượng của một vật 1 kg là 10 N.

Ta có: Trọng lượng của một vật 1 kg là 10 N suy ra Một vật có trọng lượng 40 N thì có khối lượng là \(\dfrac{{40.1}}{{10}} = 4kg\).

Bài 4 trang 165 KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết trọng lượng tương ứng của các vật sau đây:

a) Túi kẹo có khối lượng 150 g.

b) Túi đường có khối lượng 2 kg.

c) Hộp sữa có khối lượng 380 g.

Trọng lượng của quả cân 100 g là 1 N.

Trọng lượng của một vật 1 kg là 10 N.

a) Trọng lượng của túi kẹo là \(\frac{{150.1}}{{100}} = 1,5N\)

b) Trọng lượng của túi đường là 2.10 = 20 N

c) Trọng lượng của hộp sữa là \(\frac{{380.1}}{{100}} = 3,8N\)

Bài 5

Một quyển sách 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mặt bàn.

Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Hai vật có cùng trọng lượng

B. Hai vật có cùng thể tích

C. Hai vật có cùng khối lượng

D. Có lực hấp dẫn giữa hai vật

Một quyển sách 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mặt bàn => có cùng khối lượng là 100 g, có cùng trọng lượng là 1 N, có lực hấp dẫn giữa chúng và có thể tích khác nhau.

Chọn B

Giải Bài 6 trang 165 KHTN 6

Kết luận nào sau đây là sai khi nói về trọng lượng của vật?

A. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích vật.

B. Trọng lượng của vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật.

C. Có thể xác định trọng lượng của vật bằng lực kế.

D. Trọng lượng tỉ lệ với khối lượng của vật.

Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút tác dụng lên vật, ó thể xác định trọng lượng của vật bằng lực kế.

Trọng lượng P = 10m => Trọng lượng tỉ lệ với khối lượng của vật và không phụ thuộc vào thể tích vật.

Chọn A

Advertisements (Quảng cáo)