Trang Chủ Lớp 2 Chương trình mới lớp 2

Nội dung chương trình mới môn Tiếng Việt lớp 2 của Bộ Giáo dục đào tạo

Ngày 19-1-2018 Bộ giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố nội dung chương trình mới môn Tiếng Việt lớp 2, cụ thể như sau:

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

1.1. Quy tắc ghi dấu thanh

1.2. Bảng chữ cái tiếng Việt, sự khác nhau giữa tên con chữ (a, bê, xê,…) và âm (a, bờ, cờ,…)

1.3. Quy tắc viết tên riêng người Việt, tên riêng địa lí Việt Nam

1.4. Công dụng của một số loại dấu câu

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than: đánh dấu kết thúc câu; dấu phẩy: tách các từ ngữ biểu hiện các ý khác nhau trong câu

  1. 2. Từ có nghĩa giống nhau hoặc trái ngược

nhau trong văn bản

  1. 3. Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất trong văn bản

4.1. Tương tác trong hội thoại: lắng nghe, nói theo lượt lời

4.2. Các kiểu loại văn bản

Advertisements (Quảng cáo)

– Văn bản tự sự: đoạn văn kể lại một sự việc

– Văn bản miêu tả: đoạn văn miêu tả ngắn,

đơn giản theo gợi ý

– Văn bản biểu cảm: đoạn văn nói về tình cảm của mình với những người thân yêu

– Văn bản thông tin (thuyết minh và nhật dụng): đoạn văn giới thiệu một đối tượng; thời gian biểu, bưu thiếp, tin nhắn, lời cảm ơn, lời xin lỗi

5. Phương tiện giao  tiếp  phi  ngôn  ngữ:

Advertisements (Quảng cáo)

hình ảnh

KIẾN THỨC VĂN HỌC

1. Đề tài (viết, kể về điều gì)

2. Hình dáng, điệu bộ của nhân vật

3. Vần trong thơ

NGỮ LIỆU

1.Kiểu loại văn bản

1.1. Văn bản văn học

– Truyện, văn xuôi: truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện ngắn, truyện danh nhân; đoạn (bài) văn miêu tả

– Thơ, văn vần: bài thơ, đồng dao, ca dao, vè Độ dài của văn bản: truyện khoảng 200 chữ, bài miêu tả khoảng 180 chữ, thơ khoảng 80 – 100 chữ

1.2.Văn bản thông tin

– Văn bản thuyết minh: văn bản thuyết minh ngắn về sự vật, hiện tượng nêu 2 – 3 việc làm; văn bản giới thiệu về loài vật, đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập; hướng dẫn một hoạt động đơn giản bao gồm cả dạng kí hiệu

– Văn bản nhật dụng: danh sách học sinh; mục lục sách; thời khoá biểu; thời gian biểu; bưu thiếp; tin nhắn; danh thiếp, lời cảm ơn, xin lỗi

Độ dài của văn bản: khoảng 120 – 150 chữ

2. Gợi ý văn bản (Phụ lục)

Advertisements (Quảng cáo)