Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết Chữ hoa M trang 102 SGK Tiếng Việt 2

Hướng dẫn Viết Chữ hoa M. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 13: Niềm vui tuổi thơ

Câu 1: Viết chữ hoa M

– Cấu tạo: Gồm nét mọc ngược trái, nét thẳng đứng, nét xiên phải, nét mọc ngược phải.

– Cách viết:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 1: Đặt bút dưới đường kẻ ngang 2, viết một nét móc ngược trái, hơi lượn sang phải, dừng dưới ĐK ngang 4, giữa đường kẻ dọc 2 và 3.

+ Bước 2: Không nhấc bút, viết nét thẳng đứng, dừng trên ĐK ngang 1.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 3: Không nhấc bút, viết nét xiên phải, hơi lượn vòng hai đầu, dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 3.

+ Bước 4: Không nhấc bút, viết nét móc ngược phải, dừng bút trên ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2.

Câu 2: Viết ứng dụng: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Em viết lần lượt các từ của câu ứng dụng theo thứ tự.

Advertisements (Quảng cáo)