Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết Chữ hoa E, Ê SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa E, Ê trang 56 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức. Tuần 7: Đi học vui sao

Câu 1: Viết chữ hoa E, Ê

a. Chữ hoa E

Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét cong phải và nét thắt.

– Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái lưng chạm ĐK dọc 1, lượn vòng lên chưa chạm ĐK dọc 3 viết liền mạch nét cong trái thứ hai kết hợp với nét thắt trên ĐK ngang 2 và viết tiếp nét cong trái thứ ba và dừng bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 và viết tiếp nét cong trái thứ ba và dừng bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 (Độ cong của nét cong trái thứ ba rõ nét hơn độ cong của nét cong trái thứ hai. Chỗ bắt đầu viết nét cong trái thứ hai phải ngang bằng với điểm đặt bút)

Advertisements (Quảng cáo)

b. Chữ hoa Ê

– Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét cong phải, nét thắt và đầu mũ

– Cách viết:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Viết như viết chữ E hoa

+ Lia bút viết đầu mũ ở ĐK ngang 4, giữa ĐK dọc 2 và 3.

Câu 2: Viết ứng dụng:

Em yêu trường em

Có hàng cây mát

Em viết lần lượt các từ của câu ứng dụng

Advertisements (Quảng cáo)