Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết Chữ hoa Ă, Â. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa Ă, Â. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 2: Em lớn lên từng ngày

Câu 1: Viết chữ hoa Ă, Â

a. Chữ Ă

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ ngược.

– Cách viết:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 1: Viết như chữ A

+ Bước 2: Lia bút đến ĐK ngang 4, viết nét lượn võng và dừng bút bên phải DK dọc 3.

b. Chữ Â

Advertisements (Quảng cáo)

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ

– Cách viết:

+ Bước 1: Viết như chữ A

+ Bước 2: Lia bút đến ĐK ngang 4, viết nét xiên phải, không nhấc bút viết liền mạch nét xiên trái và dừng bút dưới DK ngang 4, bên phải DK dọc 3.

Câu 2: Viết câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng

Advertisements (Quảng cáo)