Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Nghe – viết: Trò chơi của bố Tiếng Việt lớp 2

Trả lời câu hỏi Nghe – viết: Trò chơi của bố trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 15: Mái ấm gia đình

Câu 1: Nghe viết: Trò chơi của bố (từ Đến bữa cơm đến một nết ngoan).

Trò chơi của bố

Đến bữa ăn, nhìn hai bàn tay của Hường lễ phép đón bát cơm, mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau. Mẹ nghĩ, Hường không biết rằng ngay trong trò chơi ấy, bố đã dạy con một nết ngoan.

Câu 2: Viết vào vở địa chỉ nhà em.

M: Số nhà 25, đường Sông Thao, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ nhà em là: Số nhà 100, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3: Chọn a hoặc b.

a. Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng l hoặc n gọi tên sự vật trong từng hình.

b. Chọn ao hoặc au thay cho ô vuông.

Advertisements (Quảng cáo)

– Hàng c□ trước cổng c□ vút.

– Cây bưởi s□ nhà sai trĩu quả.

a. Các từ cần tìm là: bàn là, cái nón, lẵng hoa.

b.

– Hàng cau trước cổng cao vút.

– Cây bưởi sau nhà sai trĩu quả.

Advertisements (Quảng cáo)