Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Nghe – viết: Khi trang sách mở ra SGK Tiếng Việt lớp 2

Nghe – viết: Khi trang sách mở ra trang 67 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 8: Đi học vui sao

Câu 1: Nghe – viết: Khi trang sách mở ra (2 khổ thơ cuối)

Khi trang sách mở ra

Trang sách còn có lửa

Mà giấy chẳng cháy đâu

Trang sách có ao sâu

Mà giấy không hề ướt.

Trang sách không nói được

Sao em nghe điều gì

Dạt dào như sóng vỗ

Một chân trời đang đi.

Câu 2: Viết tên 2 tác giả của những cuốn sách em đã đọc.

Hai tác giả của những cuốn sách em đã đọc là:

– Sơn Tùng (Tác phẩm: Búp sen xanh)

Advertisements (Quảng cáo)

– Tô Hoài (Tác phẩm: Dế Mèn phiêu lưu kí)

Câu 3: Chọn a hoặc b:

a. Chọn l hoặc n thay cho ô vuông:

– Dao có mài mới sắc, người có học mới □ên.

– Hay học thì sang, hay □àm thì có.

– □ật từng trang từng trang

Giấy trắng sờ mát rượi

Thơm tho mùi giấy mới

Advertisements (Quảng cáo)

□ắn □ót bàn tay xinh.

(Theo Nguyễn Quang Huy)

b. Chọn tiếng trong ngoặc thay cho ô vuông:

– (gắn/gắng): □ bó, cố □, □ sức

(nắn/nắng): ánh □, uốn □, □ nót

(vần/vầng): □ thơ, □ trăng, □ trán

(vân/vâng): □ gỗ, □ lời, □ tay

a. Chọn l hoặc n thay cho ô vuông:

– Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

– Hay học thì sang, hay làm thì có.

Lật từng trang từng trang

Giấy trắng sờ mát rượi

Thơm tho mùi giấy mới

Nắn nót bàn tay xinh.

(Theo Nguyễn Quang Huy)

b. Chọn tiếng trong ngoặc thay cho ô vuông:

– (gắn/gắng): gắn bó, cố gắng, gắng sức

(nắn/nắng): ánh nắng, uốn nắn, nắn nót

(vần/vầng): vần thơ, vầng trăng, vầng trán

(vân/vâng): vân gỗ, vâng lời, vân tay

Advertisements (Quảng cáo)