Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Nghe – viết: Em mang về yêu thương trang 114 SGK Tiếng Việt 2

Hướng dẫn Nghe – viết: Em mang về yêu thương trang 114 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Nghe – viết: Em mang về yêu thương (2 khổ thơ đầu).

Em mang về yêu thương

Mẹ, mẹ ơi em bé

Từ đâu đến nhà ta

Nụ cười như tia nắng

Bàn tay như nụ hoa

Bước chân đi lẫm chẫm

Tiếng cười vang sân nhà?

Hay bé từ sao xuống

Hay từ biển bước lên

Hay bé trong quả nhãn

Ông trồng cạnh hàng hiên?

Câu 2: Chọn iên, yên hoặc uyên thay cho ô vuông.

Advertisements (Quảng cáo)

– Ngoài h□, trời lặng gió.

– Hàng cây đứng lặng □ giữa trưa hè oi ả.

– Chim vành kh□ cất vang tiếng hót.

– Ngoài hiên, trời lặng gió.

– Hàng cây đứng lặng yên giữa trưa hè oi ả.

– Chim vành khuyên cất vang tiếng hót.

Câu 3: Chọn a hoặc b.

Advertisements (Quảng cáo)

a. Chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông.

* (dắt/ tắt)

– Mẹ □ em đến trường.

– Tiếng sáo diều réo □.

* (gieo/ reo)

– Em bé □ lên khi thấy mẹ về.

– Chị Bống cẩn thận □ hạt vào chậu đất nhỏ.

b. Nhìn tranh, tìm từ ngữ chức ai hoặc ay.

Viết các từ em tìm được vào vở.

a.

* (dắt/ tắt)

– Mẹ dắt em đến trường.

– Tiếng sáo diều réo rắt.

* (gieo/ reo)

– Em bé reo lên khi thấy mẹ về.

– Chị Bống cẩn thận gieo hạt vào chậu đất nhỏ.

b. Các từ có chứa ai hoặc ay tìm được là:

1 – tay, 2 – tai, 3 – vai, 4 – váy, 5 – giày

Advertisements (Quảng cáo)