Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Bài 21: Viết Chữ hoa L Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa L. Làng quê xanh mát bóng tre trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức. Tuần 12: Niềm vui tuổi thơ

Câu 1: Viết chữ hoa L

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét thẳng, nét xiên phải, nét móc ngược phải.

– Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét lượn dọc theo ĐK dọc 2, viết tiếp luôn nét thắt và lượn ngang, dừng bút trên ĐK dọc 3, dưới ĐK ngang 2 (Lưng nét cong trái chạm ĐK dọc 1; Chỗ bắt đầu viết nét lượn dọc phải ngang bằng với điểm đặt bút).

Câu 2: Viết ứng dụng: Làng quê xanh mát bóng tre

Em viết lần lượt từng từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)