Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Nghe – viết: Đồng hồ báo thức

Bài viết 1: Nghe – viết: Đồng hồ báo thức trang 16, 17 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1: Nghe – viết:

Đồng hồ báo thức

      Bác kim giờ thận trọng

   Nhích từng li, từng li.

Anh kim phút lầm lì

     Đi từng bước, từng bước.

   Bé kim giây tinh nghịch

   Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

        Rung một hồi chuông vang.

Hoài Khánh

Câu 2: Chọn từ ngữ phù hợp với ô trống: ng hay ngh?

□ày hôm qua

□e kể chuyện

□ỉ ngơi

□oài sân

Advertisements (Quảng cáo)

□ề nghiệp

Em nhớ lại quy tắc sử dụng ngh/ng:

– ngh: đi cùng các nguyên âm i, ê, e

– ng: đi cùng các trường hợp còn lại

ngày hôm qua

nghe kể chuyện

nghỉ ngơi

Advertisements (Quảng cáo)

ngoài sân

nghề nghiệp

Câu 3: Viết vào vở 10 chữ cái trong bảng sau:

Em chú ý cột thứ 3 (tên chữ cái) xem cách đọc tên chữ cái đó như thế nào rồi viết tên chữ cái tương ứng vào cột thứ 2.

Câu 4: Tập viết

a. Viết chữ hoa:

b. Viết ứng dụng: Ấm áp tình yêu thương

Hướng dẫn cách viết chữ hoa Ă, Â

a. Chữ Ă

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ ngược.

– Cách viết:

+ Bước 1: Viết như chữ A

+ Bước 2: Lia bút đến ĐK ngang 4, viết nét lượn võng và dừng bút bên phải DK dọc 3.

b. Chữ Â

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ

– Cách viết:

+ Bước 1: Viết như chữ A

+ Bước 2: Lia bút đến ĐK ngang 4, viết nét xiên phải, không nhấc bút viết liền mạch nét xiên trái và dừng bút dưới DK ngang 4, bên phải DK dọc 3.

Advertisements (Quảng cáo)