Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 1 Tập chép: Ếch con và bạn

Hướng dẫn làm bài Viết: Tập chép: Ếch con và bạn trang 24 SGK Tiếng Việt 2 – Cánh Diều

Câu 1: Tập chép

Ếch con và bạn

Ếch con nhìn xuống nước

Thấy một bạn ếch con

Hai mắt chủ xoe tròn

Rồi reo lên: “Chào bạn!”.

Chú ếch kia lẳng lặng

Không đáp lại một câu

Hai con ếch giống nhau

Đều tròn xoe đôi mắt.

Khuyết danh

Câu 2: Chọn chữ phù hợp với ô trống: g hay gh?

□à trống

Advertisements (Quảng cáo)

tiếng □áy

□i nhớ

cái □ối

Em ghi nhớ quy tắc sử dụng g/gh:

gh: đi cùng với các nguyên âm i, e, ê

– g: đi cùng với các trường hợp còn lại

Advertisements (Quảng cáo)

gà trống

tiếng gáy

ghi nhớ

cái gối

Câu 3: Viết vào vở 10 chữ cái trong bảng sau:

Học thuộc lòng bảng chữ cái vừa viết.

Câu 4: Tập viết

a. Viết chữ hoa B

b. Viết ứng dụng: Bạn bè giúp đỡ nhau

Em quan sát chữ viết mẫu, chú ý thứ tự viết các nét

* Cấu tạo: Gồm nét móc ngược trái và nét cong trái, nét cong phải kết hợp với nét thắt

* Cách viết:

– Bước 1: Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát bên phải ĐK dọc 2, hơi lượn vòng khi bắt đầu và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2.

– Bước 2: Lia bút đến điểm trên ĐK ngang 3, sát bên phải ĐK dọc 2, viết nét cong trái, liền mạch viết nét cong phải nhỏ và nét cong phải to kết hợp với nét thắt (cắt ngang nét móc ngược trái giữa ĐK ngang 2, 3) và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 3 (Lưng của nét cong trái chưa tiếp xúc với ĐK dọc 1; Lưng của nét cong phải nhỏ tiếp xúc với ĐK dọc 3; Lưng của nét cong phải to lấn sang bên phải ĐK dọc 3)

Advertisements (Quảng cáo)