Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Family & Friends Special Grade 2 (Lớp 2)

Lesson One: Words Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and read.

Unit 6: Billy’s Teddy Bear! – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson One: Words Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Listen and read.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

mom: mẹ

dad: bố

sister: chị gái

Advertisements (Quảng cáo)

brother: anh trai

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

Advertisements (Quảng cáo)

1. Let’s find the others.

2. A. Look. This is Mom’s book. And this is Billy’s teddy bear.

B. And this is Mom’s umbrella.

3. A. But where are they?

B. I don’t know.

4. A. Look, ice cream for you!

B. Ah, thank you!

Dịch:

1. Hãy tìm ở chỗ khác.

2. A. Nhìn này. Đây là cuốn sách của mẹ. Và đây là con gấu teddy của Billy.

B. Và đây là ô của mẹ.

3. A. Nhưng chúng ở đâu?

B. Anh không biết.

4. A. Nhìn này, có kem cho các con!

B. Ah, cảm ơn mẹ!

Advertisements (Quảng cáo)