Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Soạn văn 12 - Ngắn gọn

Soạn bài Thông điện nhân ngày thế giới phòng chống AIDS – 1-12-2013 Văn 12 trang 80 (ngắn gọn): Bản thông điệp nêu lên vấn đề gì?

CHIA SẺ
Soạn bài Thông điện nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2013 Ngữ Văn lớp 12 trang 80 (ngắn gọn) – Cô-phi An-nan. Bản thông điệp nêu lên vấn đề gì? Bản thông điệp nêu lên vấn đề phòng chống AIDS….

Bản thông điệp khẳng định phòng chống H1V/AIDS phải là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, và những cố gắng của con người về mặt này vẫn còn chưa đú. Tác giá thiết tha kêu gọi cắc quốc gia và toàn thế nhân dân thế giới hảy coi việc đấy lùi đại dịch đó là công việc của chính mình, hãy sát cánh bên nhau đế cùng “đánh đổ các thành luỹ của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử’ với những người bị HIV/AIDS.

Bài văn có sức thuyết phục mạnh mẽ vì đã thế hiện được những suy nghĩ sâu sắc và cảm xúc chân thành của tác giả.

Câu 1: a. Bản thông điệp nêu lên vấn đề phòng chống AIDS.

b. Đó là một vấn đề rất cần phải đặt lên “vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế” của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân.

Câu 2: a. Cách tác giả điểm lại tình hình đã qua.

b. Để có cơ sở dẫn tới những kiến nghị mà ông sẽ nêu. Cô-phi An-nan đã đưa ra các biểu hiện và số liệu cụ thể nhằm thuyết phục người đọc.

=> Nhận xét: Nghệ thuật lập luận chặt chẽ có sức thuyết phục.

Câu 3: Tác giả đặc biệt nhấn mạnh: Thậm chí chúng ta còn bị chậm hơn nữa, nếu sự kì thị và phân biệt đối xử vẫn tiếp tục diễn ra đối với những người bị HIV/AIDS.

Câu 4: Các câu văn cảm động:

– Hãy đừng để một ai có ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ được chính mình bằng cách dựng lên các bức rào ngăn cách giữa chúng ta và họ. Trong thế giới khốc liệt AIDS này không có khái niệm chúng ta và họ. Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết.

– Hãy cùng tôi đánh đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử bao vây quanh bệnh dịch này.