Bài tập Địa Lý 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Địa Lý 10
Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững – Địa lí 10: Thế nào là sự phát triển bề vững?
Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững – Địa lí 10: Thế nào là sự phát triển bề vững?
Bài 42 Địa lí lớp 10: Môi trường và sự phát triển bền vững. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 163 . Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi...
Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Địa lí 10: Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?
Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Địa lí 10: Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?
Bài 41 Địa lí lớp 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 161. Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa...
Bài 40. Địa ngành thương mại – Địa lí 10: Thế nào là ngành thương mại?
Bài 40. Địa ngành thương mại – Địa lí 10: Thế nào là ngành thương mại?
Bài 40 Địa lí lớp 10: Địa lí ngành thương mại. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 157 . Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?. Câu hỏi lý thuyết 1 -...
Bài 39. Địa ngành thông tin liên lạc – Địa lí lớp 10: Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc nào?
Bài 39. Địa ngành thông tin liên lạc – Địa lí lớp 10: Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các dịch vụ thông...
Bài 39 Địa lí lớp 10: Địa lí ngành thông tin liên lạc. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 153 Địa lí 10. Bài 2. Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn...
Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma – Địa lớp 10: Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ
Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma – Địa lớp 10: Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ
Bài 38 Địa lí lớp 10: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 147, 148 . a) Hãy xác định kênh Pa-na-ma...
Bài 37. Địa các ngành giao thông vận tải – Địa lí 10: Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không?
Bài 37. Địa các ngành giao thông vận tải – Địa lí 10: Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường...
Bài 37 Địa lí lớp 10: Địa lí các ngành giao thông vận tải. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 146 . Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông...
Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải – Địa lí 10.
Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải – Địa lí 10.
Bài 36 Địa lí lớp 10: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết...
Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ – Địa lí lớp 10: Thế nào là ngành dịch vụ?
Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ – Địa lí lớp 10: Thế nào là ngành dịch vụ?
Bài 35 Địa lí lớp 10: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 137 . Trình...
Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới – Địa lí 10: Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 133).
Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới – Địa lí 10: Dựa vào bảng số liệu...
Bài 34 Địa lí lớp 10: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 133 . Nhận xét và...
Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp – Địa lí 10: Tại sao ở các nước đang phát triển châu Á,
Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp – Địa lí 10: Tại sao ở các nước đang phát triển châu Á,
Bài 33 Địa lí lớp 10: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 132. Tại sao ở các nước đang phát triển châu...