Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Địa lí 11

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế – Địa lí 11: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào ?

CHIA SẺ
Bài 2 Địa lí lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 12 . Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào ?.

Dựa vào bảng 2, so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét.

– Nêu thứ tự về số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

– Nêu tổ chức có GDP cao nhất, thấp nhất, so sánh với nhau và so sánh với trong mối quan hệ với dân số. Ví dụ: APEC có GDP cao nhất đồng thời cũng là tổ chức có số dân đông nhất.


Bài 1: Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì ?

Những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế

– Thương mại thế giới phát triển nhanh: tốc độ tăng trưởng thương mại của thế giới luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới. Làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.

– Đầu tư nước ngoài tăng nhanh: từ 1990 đến 2004 đầu tư nước ngoài trên thế giới đã tăng hơn 5 lần. Lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi bật là các hoạt động: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

– Thị trường quốc tế mở rộng nhiều ngân hàng trên thế giới đã kết nối với nhau thông qua mạng viễn thông điện tử, tạo nên một mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu và đang tiếp tục được mở rộng phạm vi. Vai trò của IMF và WB ngày càng lớn trong sự phát triển kinh tế toàn cầu và trong mỗi quốc gia.

– Vai trò của các công ti xuyên quốc gia ngày càng to lớn: cung cấp tới 75% FDI toàn thế giới, chiếm 2/3 trao đổi mậu dịch của thế giới và 40% giá trị giao dịch toàn cầu.

* Hệ quả của toàn cầu hóa:

– Tích cực:

+ Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

+ Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ.

+ Tăng cường sự hợp tác quốc tế.

– Tiêu cực:

+ Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo

+ Làm nảy sinh tình trạng phá sản, thất nghiệp trầm trọng.


Bài 2: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào ?

– Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới.

– Những quốc gia có những nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội.

– Những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển liên kết lại với nhau.


Bài 3: Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên bản đồ “Các nước trên thế giới”

Tính tới năm 2016

– Các nước thành viên của tổ chức EU (Liên minh châu Âu): Bỉ, Đức, Italy, Luxembourg, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Ireland, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta, Cộng hòa Síp, Romania, Bulgaria

– Các nước thành viên của tổ chức ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á):  Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

–  Các nước thành viên của tổ chức NAFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mĩ):  Canada, Mỹ và Mexico

– Các nước thành viên của tổ chức MERCOSUR (Liên minh các quốc gia Nam Mĩ): Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Venezuela