Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Địa Lý 10

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ – Địa lớp 10.

Bài 4 Địa lí lớp 10: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Giải bài thực hành, bài tập lí thuyết trang 17 . Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4.

Thực hành bài 4

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4

Bản đồ

Tên bản đồ

Nôi dung bảnđồ

Phương pháp biểu hiện

Tên phương pháp

Đối tượng thể hiện

Đặc tính của đôi tượng được biểu hiện

Hình

2.2

Công nghiệp điện Việt Nam

Các nhà máy nhiệt điện, thủy điện; đường dây 220kv. 500kv: trạm điện 220kv. 500kv

Kí hiệu

Các nhà máy điện, đường dây, trạm điện

Vị trí, quy mô, cấu trúc, chất lượng

Hình

2.3

Gió và bão ỏ Việt Nam

Chế độ gió (hướng gió. tần suất), bão (hướng di chuyển và tần suất)

Kí hiệu đường chuyển động

Gió. bão

Hưởng di chuyển, tần suất

Hình

2.4

Phân bố dân cư châu Á

Quy mô các đô thị, mật độ dân số

Kí hiệu, chấm điểm

Dân cư

Quy mô, phân bố

Advertisements (Quảng cáo)