Chương trình mới lớp 1

Trang Chủ Lớp 1 Chương trình mới lớp 1
Nội dung Tiếng Việt lớp 1 chương trình mới tập trung kiến thức Tiếng Việt, Văn học
Nội dung Tiếng Việt lớp 1 chương trình mới tập trung kiến thức Tiếng Việt, Văn học
Dethikiemtra.com xin trích dẫn nội dung dự thảo của Bộ Giáo dục và đào tạo nội dung môn Tiếng Việt lớp 1 trong chương trình mới. Thầy cô và phụ huynh tham khảo dưới đây. Xem thêm: Yêu cầu cần đạt...
[Tiếng Việt lớp 1 mới]: Yêu cầu cần đạt được về Đọc, Viết, Nói và nghe – Nói được rõ ràng, thành câu
[Tiếng Việt lớp 1 mới]: Yêu cầu cần đạt được về Đọc, Viết, Nói và nghe – Nói được rõ ràng, thành câu
Môn Tiếng Việt lớp 1 cần đạt được các yêu cầu về Đọc: Đọc đúng các tiếng (bao gồm cả một số tiếng có vần khó, ít dùng)...; Viết: Viết tương đối thành thạo chữ thường và chữ in hoa,...;...