Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 8

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 8: Phân biệt hô hấp ngoài và hô hấp trong.
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 8: Phân biệt hô hấp ngoài và hô hấp trong.
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 8.  Xung thán kinh truyền từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời là nhờ đâu ? I. Phần tự luận ( 4đ) Câu 1.(2đ) Phân biệt hô hấp ngoài...
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8: Thuỳ não nằm phía sau cùng của bán cầu não tên là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8: Thuỳ não nằm phía sau cùng của bán cầu não tên là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8.  Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo não của da giúp da thực hiện những chức năng đó ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Hãy chọn phương...
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8:  Chất xám được cấu tạo từ đâu ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8: Chất xám được cấu tạo từ đâu ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì? Nước tiểu chính thức khác nước tiểu đầu ở điểm nào ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả...
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Tuỷ  sống cỏ 2 đoạn phình là ở đâu ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Tuỷ  sống cỏ 2 đoạn phình là ở đâu ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8. Cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất: 1. Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là: A....
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Sản phẩm bài tiết hòa tan trong máu được bài tiết chủ yếu qua đâu ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Sản phẩm bài tiết hòa tan trong máu được bài tiết chủ yếu qua đâu ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8. Nêu các tật của mắt. Nguyên nhân và cách khắc phục ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất: 1. Nước tiểu chính thức khác nước tiểu...
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8: Nước tiểu đầu khác máu là vì sao ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8: Nước tiểu đầu khác máu là vì sao ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8. Nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục cận thị là gì ? I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất: 1. Khả năng nào dưới đây chỉ có...
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8: Phần vỏ của thận cấu tạo như thế nào ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8: Phần vỏ của thận cấu tạo như thế nào ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8. Hãy thiết kế các thí nghiệm đc tìm hiểu chức năng của chất trắng trong tuỷ sống. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất: 1. Viễn thị là...
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 8: Nguyên tắc lập khẩu phần là gì?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 8: Nguyên tắc lập khẩu phần là gì?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 8. Khi cắt hoàn toàn bộ rễ sau của ếch rồi dùng HCL 3% đề kích thích lên những chất khác nhau của cơ thể thì kết quả sẽ nhưư thế nào?...
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Chức năng não biểu hiện sự điều hòa nhiệt của da ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Chức năng não biểu hiện sự điều hòa nhiệt của da ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8. Trình bày cấu tạo và chức năng của tai ngoài. Các biện pháp vệ sinh tai ? TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) thay cho...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Ảnh của vật hiện trên điểm vàng thì nhìn rõ nhất là vì sao ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Ảnh của vật hiện trên điểm vàng thì nhìn rõ nhất là vì sao ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8. Bằng kiến thức lý thuyết đã học em hãy điền bổ sung đặc điểm cấu tạo thích nghi và ý nghĩa thích nghi với chúc năng thu nhận kích thích ánh...