Trang Chủ Dạy con học Dạy con lớp 1 Giúp con học chương 1 Toán lớp 1: Các số đến 10,...

Giúp con học chương 1 Toán lớp 1: Các số đến 10, hình vuông, tròn, tam giác

CHIA SẺ

Kính chào các bậc phụ huynh, Dethikiemtra.com sẽ hướng dẫn cách dạy con học tốt môn toán lớp 1 một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất. Ở bài học này chúng ta sẽ khái quát nội dung, yêu cầu  và cách kiểm tra con trẻ đã thực sự hiểu bài.

I. Nội dung

Chương 1 gồm 3 vấn đề sau:

 • Các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn
 • Các số:: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • So sánh:
  • Nhiều hơn, ít hơn: giữa các nhóm đồ vật
  • Bé hơn (<), lớn hơn (>), bằng nhau (=): giữa các số

II.Yêu cầu:

Sau khi học xong, tất cả các cháu đều phải:

 1. Biết đếm, đọc, viết các số từ  0 đến 10
 2. Biết so sánh hai số trong phạm vi 10 (có sử dụng >, <, =)
 3. Nhận ra được hình vuông, hình tròn, tam giác

III. Cách kiểm tra để biết con đã đạt yêu cầu chưa

Yêu cầu 1:

a) Phụ huynh (PH) đọc (viết) số thì trẻ phải viết (đọc) đúng.

b) PH lấy một số que tính thì trẻ phải đếm được. Ngược lại, PH yêu cầu lấy, chẳng hạn 8 que tính, thì trẻ phải lấy được.

Yêu cầu 2:

Điền đúng dấu (>,<,=) vào chỗ chấm để so sánh hai số, chẳng hạn: 8 … 7 (8 >7 : 8 lớn hơn 7)

5 … 8 (5<8 :  5 nhỏ hơn 8)

9 … 9  (9 = 9 : 9 bằng 9)

c) Điền đúng số còn thiếu vào một dãy số, chẳng hạn:

Yêu cầu 3:

a) Trẻ chọn được các hình vuông, tròn, tam giác từ bộ hình mẫu trong hộp đồ dùng học Toán 1; xếp các hình vuông, tam giác bằng que diêm (Que tính, tăm,…)

b) Đếm được số các hình vuông, tròn, tam giác trong một hình vẽ nào đó, chẳng hạn:

Ở hình vẽ bên:

 • Có mấy hình vuông? (2)
 • Có mấy hình tam giác? (4)

 

IV. Yêu cầu nâng cao đối với học sinh khá, giỏi

Yêu cầu 1:

a) Biết đếm ngược, ví dụ: 6, 5, 4, 3, 2, 1

b) Nắm được cấu tạo các số, ví dụ: 6 gồm 1 và 5, 2 và 4, 3 và 3.

Yêu cầu 2:

a) Biết tìm số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm các số

Ví dụ: Khoanh vào số lớn nhất: 4, 7, 5 (7)

b) Biết viết các số đã cho theo thứ tự từ bé (lớn) đến lớn (bé). Ví dụ: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn. (1, 3, 6, 7, 10)
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé. (10, 7, 6, 3, 1)

c) Biết điền số chưa biết vào chỗ trống trong các bài tập dạng:

[] > 9 hay  3 < [] < 5

Yêu cầu 3:

Biết đếm số hình vuông, tam giác trong trường hợp phải biết kết hợp (ghép) các hình riêng lẻ cùng loại với nhau.

Ví dụ: Ở hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Ở đây trẻ phải trả lời là: có 5 hình (Nếu chỉ nói có 4 hình thì còn thiếu một tam giác lớn do 2 tam giác ghép lại)

Bài tiếp theo: Cách hướng dẫn trẻ và giúp trẻ giải 1 số loại bài tập trong chương này. Phụ huynh chú ý theo dõi.

CHIA SẺ