Trang Chủ Chủ đề Chương 4 sinh lớp 8: Tiến hóa

Chương 4 sinh lớp 8: Tiến hóa

Bài 22 Vệ sinh hô hấp (Giải bài 1,2,3,4 trang 73 Sinh học 8)
Bài 22 Vệ sinh hô hấp (Giải bài 1,2,3,4 trang 73 Sinh học 8)
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3,4 trang 73 SGK Sinh 8 : Vệ sinh hô hấp. Bài 1: Trồng nhiều cây xanh có ích lợi gì trong việc làm trong sạch bầu không khí quanh ta...
Bài 21- Hoạt động hô hấp (Giải bài 1,2,3,4 trang 70 Sinh 8)
Bài 21- Hoạt động hô hấp (Giải bài 1,2,3,4 trang 70 Sinh 8)
Hoạt động hô hấp - chương 4 sinh 8: Giải bài 1,2,3,4 trang 70. Bài 1: Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người. Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia...
Bài 20 chương 4: Hô hấp và các cơ quan hô hấp (Bài 1,2,3,4 trang 67 Sinh 8 )
Bài 20 chương 4: Hô hấp và các cơ quan hô hấp (Bài 1,2,3,4 trang 67 Sinh 8 )
Giải bài 1,2,3,4 trang 67 SGK Sinh 8 - Chương 4 Bài 1: Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ? Hô hấp cung cấp 02 cho tế bào để...