Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Bài 21- Hoạt động hô hấp (Giải bài 1,2,3,4 trang 70 Sinh...

Bài 21- Hoạt động hô hấp (Giải bài 1,2,3,4 trang 70 Sinh 8)

CHIA SẺ

Hoạt động hô hấp – chương 4 sinh 8: Giải bài 1,2,3,4 trang 70.

Bài 1: Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người.

Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.
Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang.
Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.


Bài 2: Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau ?

So sánh sự hô hấp ở người và thỏ
* Giống nhau :
– Cũng gồm các giai đoạn thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.
– Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào cũng theo cơ chế khuếch tán từ nồng độ cao tới nơi nồng độ thấp.
* Khác nhau :
– Ở thỏ, sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực, do bị ép giữa 2 chi trước nên không dãn nở về phía 2 bên.
– Ở người, sự thông khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và lồng
ngực dãn nở cả về phía 2 bên.


Bài 3: Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó ?
Khi lao động nặng hay chơi thể thao làm nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn).


Bài 4: Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.

– Nhận xét kết quả : học sinh tự làm.
– Giải thích : khi hoạt động, nhu cầu O2 của cơ thể tăng, nên nhịp thở tăng để thỏa mãn nhu cầu O2 của cơ thể.