Trang Chủ Chủ đề Chương 2 Hóa lớp 10

Chương 2 Hóa lớp 10

Kiểm tra 1 tiết Chương 2 – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật bảo toàn Hóa 10: Kết luận nào sau đây đúng về nguyên tử của nguyên tố nhôm?
Kiểm tra 1 tiết Chương 2 – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật bảo toàn Hóa 10: Kết luận nào sau đây đúng về...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 10. Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật bảo toàn. Cation X2+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong bảng tuần hoàn, nguyên...
Kiểm tra 45 phút Chương 2 – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật bảo toàn Hóa 10: Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron
Kiểm tra 45 phút Chương 2 – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật bảo toàn Hóa 10: Nguyên tử các nguyên tố X, Y,...
Xem ngay đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 10 Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật bảo toàn. Nguyên tử của nguyên tố X có số thứ tự là 17...
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 53, 54 Hóa 10: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 53, 54 Hóa 10: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn
Bài 1. a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên-tố thành chu kì, nhóm ? b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn ? Mỗi...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 51 Hóa lớp 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 51 Hóa lớp 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Chương 2. Bài 1.Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố...
Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, Định luật tuần...
Bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 41 Hóa lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 41 Hóa lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
- giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 41 SGK Hóa lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - Chương 2. - Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các...
Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 35 SGK Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 35 SGK Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35 SGK Hóa lớp 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Chương 2. Đáp án và hướng dẫn trả lời câu hỏi, bài tập SGK...