Trang Chủ Chủ đề Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT Toán lớp 4 tập 2: Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể; giờ thứ hai chảy tiếp được 2/7 bể. Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy được mấy phần bể?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT Toán lớp 4 tập 2: Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết phân số thích hợp vào ô trống;...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT Toán 4 tập 2: Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết 4/5tấm vải. Số vải đó còn lại người ta đem may cái túi, mỗi túi hết 5/8 m vải. Hỏi may được tất cả mấy cái túi như vậy
Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT Toán 4 tập 2: Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết 4/5tấm vải. Số vải đó còn lại...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tính theo hai cách; Một tấm vải dài 25m....
Bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở BT Toán 4 tập 2: Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó và có chiều dài 4/5 m. Tính chiều rộng hình chữ nhật
Bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở BT Toán 4 tập 2: Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tìm x; Một tờ giấy hình chữ nhật...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở BT Toán 4 tập 2: Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5 m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở BT Toán 4 tập 2: Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5 m. Con sên...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tính; Con sên thứ nhất trong...