Bài tập Toán 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Toán 12
Bài 8, 9, 10 trang 40 Hình học lớp 12: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 8, 9, 10 trang 40 Hình học lớp 12: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay. Giải bài 8, 9, 10 trang 40 SGK Hình học lớp 12. Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần, hãy tính tỷ số thể tích hai...
Bài 8, 9, 10 trang 49 Hình học lớp 12: Mặt cầu
Bài 8, 9, 10 trang 49 Hình học lớp 12: Mặt cầu
Bài 2 Mặt cầu . Giải bài 8, 9, 10 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Chứng minh rắng nếu có một mặt cầu tiếp xúc với (6) cạnh của một hình tứ diện thì tổng độ dài...
Bài tập 4, 5, 6 trang 68 Hình học 12: Hệ tọa độ trong không gian
Bài tập 4, 5, 6 trang 68 Hình học 12: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 1 Hệ tọa độ trong không gian. Giải bài tập 4, 5, 6 trang 68 SGK Hình học 12. : Tính.; Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây: Bài 4: Tính: a) (overrightarrow{a}.overrightarrow{b}) với (overrightarrow{a}(3; 0; -6)), (overrightarrow{b}(2; -4;...
Bài 8, 9, 10 trang 81 Sách Hình học 12: Phương trình mặt phẳng
Bài 8, 9, 10 trang 81 Sách Hình học 12: Phương trình mặt phẳng
 Bài 2 Phương trình mặt phẳng. Giải bài 8, 9, 10 trang 81 SGK Hình học 12. Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song...
Bài 8, 9, 10 trang 91 SGK Hình học 12: Phương trình đường thẳng trong không gian
Bài 8, 9, 10 trang 91 SGK Hình học 12: Phương trình đường thẳng trong không gian
 Bài 3 Phương trình đường thẳng trong không gian. Giải bài 8, 9, 10 trang 91 SGK Hình học 12. Cho điểm M(1 ; 4 ; 2) và mặt phẳng (α): x + y + z -1 = 0; Tính...
Bài 5, 6, 7 trang 50 Hình học 12: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Bài 5, 6, 7 trang 50 Hình học 12: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Giải bài 5, 6, 7 trang 50 SGK Hình học 12. Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối trụ có đường tròn đáy ngoại tiếp...
Bài tập trắc nghiệm trang 51, 52, 53, 54 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Bài tập trắc nghiệm trang 51, 52, 53, 54 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Giải bài tập trắc nghiệm trang 51, 52, 53, 54 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a; Hình chóp (S.ABC) có đáy là...
Bài 9, 10, 11, 12 trang 93 Hình học 12: Phương pháp tọa độ trong không gian
Bài 9, 10, 11, 12 trang 93 Hình học 12: Phương pháp tọa độ trong không gian
 Ôn tập chương III - Phương pháp tọa độ trong không gian. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 93 SGK Hình học 12.  Trong hệ toạ độ ;  Phương trình tham số của (∆): Bài 9: Trong hệ toạ độ (Oxyz),...
Bài tập trắc nghiệm trang 94, 95, 96, 97 Sách Hình học 12: Phương pháp tọa độ trong không gian
Bài tập trắc nghiệm trang 94, 95, 96, 97 Sách Hình học 12: Phương pháp tọa độ trong không gian
 Ôn tập chương III - Phương pháp tọa độ trong không gian Giải bài tập trắc nghiệm trang 94, 95, 96, 97 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho ba vectơ; Trong không gian (Oxyz) cho ba vectơ Bài...
Bài 13, 14, 15, 16 trang 101, 102 Hình học 12: Ôn tập cuối năm
Bài 13, 14, 15, 16 trang 101, 102 Hình học 12: Ôn tập cuối năm
 Ôn tập cuối năm. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 101, 102 SGK Hình học 12. Chứng minh rằng d1 và d2 cùng thuộc một mặt phẳng; Trong không gian cho ba điểm (A, B, C). Bài 13: Trong không gian...