Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Đề thi và kiểm tra học kì 2 Hóa lớp 11: Hiệu suất của phản ứng điều chế benzen là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Hóa lớp 11: Hiệu suất của phản ứng điều chế benzen là
Tham khảo đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 11: Đốt cháy một ankan (X), thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và nước bằng 11 : 6. Công thức phân tử của (X) là I....
Thi học kì 2 Hóa học 11: Một hợp chất (X) mạch hở, có công thức phân tử là C4H8. Công thức cấu tạo của (X) là
Thi học kì 2 Hóa học 11: Một hợp chất (X) mạch hở, có công thức phân tử là C4H8. Công thức cấu tạo của (X) là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 11: Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và butan-2-ol ở (170^circ C) và H2SO4 đặc làm xúc tác thì thu được tối đa bao nhiêu anken (kể cả đồng...
Đề thi Hóa học 11 học kỳ 2: Công thức cấu tạo nào sau đây là phù hợp với tên gọi: 1-brom-2-clo-3-mrtylpentan?
Đề thi Hóa học 11 học kỳ 2: Công thức cấu tạo nào sau đây là phù hợp với tên gọi: 1-brom-2-clo-3-mrtylpentan?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 11: Oxi hóa hoàn toàn môt ancol đa chức (X) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 44 : 27. Công thức phân...
Kiểm tra chất lượng học kì 2 Hóa lớp 11: Phản ứng dùng để điều chế CH4 trong phòng thí nghiêm là
Kiểm tra chất lượng học kì 2 Hóa lớp 11: Phản ứng dùng để điều chế CH4 trong phòng thí nghiêm là
Đề kiểm tra môn hóa học lớp 11 học kì 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon có số mol bằng nhau và phân tử khối kém nhau 14 u thu được m gam nước và 2m gam...