Trang Chủ Chủ đề Chương 10. Vi Khuẩn – Nấm – địa Y

Chương 10. Vi Khuẩn – Nấm – địa Y

Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Hầu hết vỉ khuẩn là sinh vật dị dưỡng là vì sao?
Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Hầu hết vỉ khuẩn là sinh vật dị dưỡng là vì sao?
Chương X Vi khuẩn - Nấm - Địa y SBT Sinh lớp 6. Giải bài tập trắc nghiệm trang 107 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Vi khuẩn có phải là Thực vật không ? Vì sao ?... Khoanh...
Bài tập tự luận trang 107 Sách BT Sinh 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào?
Bài tập tự luận trang 107 Sách BT Sinh 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào?
Chương X Vi khuẩn - Nấm - Địa y SBT Sinh lớp 6. Giải bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu...
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng?
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng?
Chương X Vi khuẩn - Nấm - Địa y Sách bài tập Sinh học 6. Giải bài 1, 2, 3 trang 105 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống,...