Trang Chủ Chủ đề Chương 5 Sinh 9: Di truyền học người

Chương 5 Sinh 9: Di truyền học người

Di truyền học với con người: Giải bài 1,2,3 trang 88 Sinh 9
Di truyền học với con người: Giải bài 1,2,3 trang 88 Sinh 9
Bài 30 Sinh học lớp 9 trang 88 - Giải bài 1,2,3 Di truyền học với con người. Bài 1: Di truyền y học tư vấn là gì? Gồm những nội dung nào? Sự phối hợp các phương pháp: xét nghiệm, chẩn đoán hiện...
Bệnh và tật di truyền ở người: Bài 1,2,3 trang 85 môn Sinh lớp 9
Bệnh và tật di truyền ở người: Bài 1,2,3 trang 85 môn Sinh lớp 9
Bài 29 Sinh trang 85 - Giải bài 1,2,3 Sinh 9: Bệnh và tật di truyền ở người. Bài 1: Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tơcnơ qua các đặc điểm hình thái nào? Có thế nhận biết bệnh...
Phương pháp nghiên cứu di truyền người (Bài 1,2 trang 81 Sinh lớp 9)
Phương pháp nghiên cứu di truyền người (Bài 1,2 trang 81 Sinh lớp 9)
Chương 5 bài 28 - Giải bài 1,2 trang 81 SGK Sinh 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người. Bài 1: Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu...