Trang Chủ Chủ đề Chương 2 Toán đại số lớp 9: Hàm Số Bậc Nhất

Chương 2 Toán đại số lớp 9: Hàm Số Bậc Nhất

Giải bài 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 61, 62: Ôn tập chương 2 Toán 9 tập 1
Giải bài 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 61, 62: Ôn tập chương 2 Toán 9 tập 1
Ôn tập chương 2 Toán 9 tập 1: giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 61; Giải bài 38 SGK trang 62: Ôn tập chương 2 Đại số Toán lớp 9 tập 1: Hàm số bậc nhất. Bài 32. a) Với những...
Bài 27,28, 29, 30,31 trang 58,59 môn Toán 9 tập 1: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 27,28, 29, 30,31 trang 58,59 môn Toán 9 tập 1: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Tóm tắt kiến thức và Giải bài 27, 28 trang 58; Bài 29, 30, 31 trang 59 SGK Toán 9 tập 1: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) - Chương 2 Toán 9...
Giải bài 20,21,22, 23,24,25, 26 trang 54,55 Toán 9 tập 1: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Giải bài 20,21,22, 23,24,25, 26 trang 54,55 Toán 9 tập 1: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Tóm tắt kiến thức và Giải bài 20, 21, trang 54; bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. A. Tóm tắt kiến thức: 1. Đường thẳng...
Giải bài 15,16,17,18,19 trang 51 Toán 9 tập 1: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0)
Giải bài 15,16,17,18,19 trang 51 Toán 9 tập 1: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0)
Tóm tắt lý thuyết và giải bài 15,16,17,18,19 trang 51 SGK Toán lớp 9 tập 1: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0) - Chương 2. A. Tóm tắt lý thuyết Đồ thị của hàm số y...
Giải bài 8,9,10,11, 12,13,14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1: Hàm số bậc nhất
Giải bài 8,9,10,11, 12,13,14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1: Hàm số bậc nhất
Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn Giải bài 8,9,10,11,12,13,14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1: Hàm số bậc nhất - chương 2 đại số 9 tập 1 - Chương 2 Đại. 1. Định nghĩa: Hàm số bậc nhất là...
Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 44,45,46 Toán 9 tập 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 44,45,46 Toán 9 tập 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Lý thuyết và Giải bài 1 trang 44; Bài 2,3,4,5,6 trang 45; bài 7 trang 46 SGK Toán Đại số 9 tập 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số - Chương 2 Hàm số bậc...