Trang Chủ Chủ đề Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng

Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng

Bài 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở BT Toán 4 tập 2: Người ta trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và diện tích trồng cà phê
Bài 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở BT Toán 4 tập 2: Người ta trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh...
Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT Toán 4 tập 2: Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ
Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT Toán 4 tập 2: Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng...
Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Một đồng hồ bị chạy chậm...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở BT Toán 4 tập 2: Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là 41kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở BT Toán 4 tập 2: Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là...
Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau;...