Trang Chủ Tin tức Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Kiến và Chim Gáy

[Sơ đồ tư duy] Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Kiến và Chim Gáy

CHIA SẺ

Vẽ sơ đồ tư duy và dàn bài Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Kiến và Chim Gáy lớp 2.

Sơ đồ tư duy Kiến và chi gáy
Dàn đoạn Nhiệm vụ Câu hỏi Ví dụ
I -Mở đoạn (1 câu) – Giới thiệu sự việc… – Ở đâu?

– Khi nào?

(Sự việc xảy ra ở dâu? Khi nào?)

Môt hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước.
2 – Thân đoạn (2 câu hoặc 3 câu) – Trình bày diễn biến sự việc. – Làm gì?

(Các sự việc xảy ra tiếp theo…)

Chẳng may trươt ngã. Kiến bị dòng nước cuốn di

- Quảng cáo -

Chìm Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bi nan vọi bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu.

3- Kết đoạn

(1 câu)

– Kết thúc sự việc. – Ra sao?

(Sự việc kết thúc ra sao?

Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

Viết đoạn văn kể lại câu chuyện “Kiến và Chim Gáy”: Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn di. Chim Gáy dậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu. Kiến bám vào cành cây, thoát chết.