Trang Chủ Tin tức Quận Gò Vấp thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra 1 tiết...

Quận Gò Vấp thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra 1 tiết Văn, Toán, Anh THCS năm 2017

CHIA SẺ

Gò Vấp ngày 20 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận hội nghị chuyên môn đầu năm học 2017-2018 được tổ chức vào ngày 28/8/2017;

Tổ Phổ thông xây dựng kế hoạch kiểm tra 1 tiết các môn Văn, Toán, Anh năm học 2017-2018 như sau:

I. Lich kiểm tra 1 tiết (Môn Tiếng Anh vào ngày thứ Tư, môn Toán vào ngày thứ Năm, môn Ngữ Văn vào ngày thứ Sáu)

1. Học kì 1:

TuầnNgày kiểm traTiếtMôn kiểm tra
10Thứ Năm (19/10/2017)1Đại số 9
12Thứ Năm (02/11/2017)1Đại số 7
Thứ Sáu (03/11/2017)1Văn học 8
1Văn học 6
13Thứ Tư (08/11/2017)1Anh văn 9
1Anh vãn 6
1Anh văn 8
Thứ Sáu (10/11/2017)1Văn học 7
14Thứ Năm (16/11/2017)1Số học 6
iHình học 8
16Thứ Tư (29/11/2017)1Anh văn 7
Thứ Sáu (01/12/2017)

 

1Văn học 9 (Thơ +truyện hiện đại)
  1. Hoc kì 2:
TuầnNgày kiểm traTiếtMôn kỉểm tra
26Thứ Năm (01/3/2018)1Hình học 7
27Thứ Sáu (09/3/2018)1Văn học 6

 

28Thứ Năm (15/3/2018)1Đại số 8
1Văn học 9
29Thứ Sáu (23/3/2018)1Văn học 8
1Văn học 7
30Thứ Năm (29/3/2018)1Hình học 9
1Số học 6
1Anh văn 9
31Thứ Tư (04/4/2018)1Anh văn 6
1Anh văn 7
1Anh Văn 8

II. Ra đề và sao in đề kiềm tra 1 tiết

  • Khối 6,7,8: Các bài kiểm tra 1 tiết Toán, Anh, Ngữ văn theo đề chung đều có hai đề (SÁNG và CHIÈU). Riêng khối 9 chỉ có 1 đề (SÁNG)
  • Công tác ra đề kiểm tra: Cán bộ chỉ đạo, mạng lưới các bộ môn Toán, Anh, Ngữ ván và các trường THCS thống nhất xây dựng ngân hàng đề kiểm tra 1 tiết (theo phân phối chương trình). Lãnh đạo Phòng GD&ĐT chọn ngẫu nhiên đề kiểm tra 1 tiết từ ngân hàng đề để tổ chức sao in.
  • Sao in đề: Trưởng phòng Phòng GD&ĐT sẽ ra quyết định thành lập bộ phận sao in đề kiểm tra.
  • Các trường nộp biên bản góp ý đề, đáp án, biểu điểm và thống kê điểm kiểm tra 1 tiết (mẫu như năm trước) về tổ Phổ thông (cô cẩm Hồng) sau 10 ngày tính từ ngày kiểm tra.
  • Bộ phận khảo thí căn cử số lượng học sinh các trường để sao in đề theo đúng qui chế và đủ số lượng./.

CHIA SẺ