Trang Chủ Tin tức Quận Gò Vấp thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra 1 tiết...

Quận Gò Vấp thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra 1 tiết Văn, Toán, Anh THCS năm 2017

CHIA SẺ

Gò Vấp ngày 20 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận hội nghị chuyên môn đầu năm học 2017-2018 được tổ chức vào ngày 28/8/2017;

Tổ Phổ thông xây dựng kế hoạch kiểm tra 1 tiết các môn Văn, Toán, Anh năm học 2017-2018 như sau:

I. Lich kiểm tra 1 tiết (Môn Tiếng Anh vào ngày thứ Tư, Toán vào ngày thứ Năm, môn Ngữ Văn vào ngày thứ Sáu)

1. Học kì 1:

Tuần Ngày kiểm tra Tiết Môn kiểm tra
10 Thứ Năm (19/10/2017) 1 Đại số 9
12 Thứ Năm (02/11/2017) 1 Đại số 7
Thứ Sáu (03/11/2017) 1 Văn học 8
1 Văn học 6
13 Thứ Tư (08/11/2017) 1 Anh văn 9
1 Anh vãn 6
1 Anh văn 8
Thứ Sáu (10/11/2017) 1 Văn học 7
14 Thứ Năm (16/11/2017) 1 Số học 6
i Hình học 8
16 Thứ Tư (29/11/2017) 1 Anh văn 7
Thứ Sáu (01/12/2017)

 

1 Văn học 9 (Thơ +truyện hiện đại)
  1. Hoc kì 2:
Tuần Ngày kiểm tra Tiết Môn kỉểm tra
26 Thứ Năm (01/3/2018) 1 Hình học 7
27 Thứ Sáu (09/3/2018) 1 Văn học 6

 

28 Thứ Năm (15/3/2018) 1 Đại số 8
1 Văn học 9
29 Thứ Sáu (23/3/2018) 1 Văn học 8
1 Văn học 7
30 Thứ Năm (29/3/2018) 1 Hình học 9
1 Số học 6
1 Anh văn 9
31 Thứ Tư (04/4/2018) 1 Anh văn 6
1 Anh văn 7
1 Anh Văn 8

II. Ra đề và sao in đề kiềm tra 1 tiết

  • Khối 6,7,8: Các bài kiểm tra 1 tiết Toán, Anh, Ngữ văn theo đề chung đều có hai đề (SÁNG và CHIÈU). Riêng khối 9 chỉ có 1 đề (SÁNG)
  • Công tác ra đề kiểm tra: Cán bộ chỉ đạo, mạng lưới các bộ Toán, Anh, Ngữ ván và các trường THCS thống nhất xây dựng ngân hàng đề kiểm tra 1 tiết (theo phân phối chương trình). Lãnh đạo Phòng GD&ĐT chọn ngẫu nhiên đề kiểm tra 1 tiết từ ngân hàng đề để tổ chức sao in.
  • Sao in đề: Trưởng phòng Phòng GD&ĐT sẽ ra quyết định thành lập bộ phận sao in đề kiểm tra.
  • Các trường nộp biên bản góp ý đề, đáp án, biểu điểm và thống kê điểm kiểm tra 1 tiết (mẫu như năm trước) về tổ Phổ thông (cô cẩm Hồng) sau 10 ngày tính từ ngày kiểm tra.
  • Bộ phận khảo thí căn cử số lượng học sinh các trường để sao in đề theo đúng qui chế và đủ số lượng./.

CHIA SẺ