Trang Chủ Tin tức Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 4, 5 câu...

Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 4, 5 câu để tạo thành một câu chuyện (ngắt hoa trong công viên)

CHIA SẺ

Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 4, 5 câu để tạo thành một câu chuyện:

  • Tranh 1: Vào dịp hè, Lan cùng năm bạn trong lớp đi chơi trong công viên.
  • Tranh 2: Thấy hoa hồng đẹp quả, Lan giơ tay định ngắt một bông.
  • Tranh 3: Nam vội ngăn bạn lại.
  • Tranh 4: Nam giải thích cho Lan hiểu không nến ngắt hoa trong công viên để cho mọi người cùng ngắm. Lan hiểu ra và không ngắt hoa nữa.
Sơ đồ tư duy kể về câu chuyện ngắt hoa trong công viên (lớp 2)
DÀN ĐOẠN

ĐOẠN VĂN KỂ MỘT CÂU CHUYÊN

HOẶC ĐOẠN VẢN KỂ CHUYÊN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN

Dàn

đoạn

Nhiệm

vụ

Câu hỏi Câu
1 – Mở đoạn (1 câu) –   Giới thiệu sự việc – Ở đâu?

– Khi nào?

- Quảng cáo -

(Sự việc xảy ra ở đâu, Khi nào?

Vào dịp  hè, Lan cùng năm bạn trong lớp được cô cho đi chơi trong công viên.
2 – Thân đoạn (3 câu) – Trình bày diễn biến sự việc – Làm gì?

(Các sự việc xảy ra tiếp theo …)

Thấy hoa hồng dẹp quá, Lan giơ tay đinh ngắt môt bông. Nam vội ngăn ban lai. Nam giải thích cho Lan hiểu không nến ngắt hoa trong công viên dể cho mọi người cùng ngắm.
3 – Kết đoạn

(1 câu)

Kết thúc sự việc. – Ra sao?

(Sự việc kết thúc ra sao?

Lan hiểu ra và không ngắt hoa nữa.
Gợi ý viết đoạn văn

Viết đoạn văn kế lại câu chuyện.

Vào dịp hè, Lan cùng năm bạn trong lớp đi chơi trong công viến. Thấy hoa hồng đẹp quả, Lan giơ tay định ngắt một bông. Nam vội ngăn bạn lại. Nam giải thích cho Lan hiểu không nên ngắt hoa trong công viên để cho mọi người cùng ngắm. Lan hiểu ra và không ngắt hoa nữa.