Trang Chủ Tin tức

Kể lại nội dung bức tranh để tạo thành một câu chuyện có dùng lời cảm ơn

CHIA SẺ

Bức tranh: Một người mẹ mua cho con gái mình một con gấu bông. Bé gái giơ hai tay nhận gấu bông.

- Quảng cáo -

[Sơ đồ tư duy] Cảm ơn khi được tặng quà lớp 2
DÀN ĐOẠN:  ĐOẠN VĂN KỂ MỘT CÂU CHUYỆN HOẶC ĐOẠN VĂN KỂ CHUYÊN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
Dàn đoạn Nhiệm vụ Câu hỏi Câu
Mở đoạn (1 câu) – Giới thiệu sự việc… – Ở đâu? Khi nào? (Sự việc xảy ra ở dâu? Khi nào? Để thưởng Lan học giỏi, me đã mua cho môt chú gấu bông.
2- Thân đoạn (2 câu) – Trình bày diễn biến sự việc. – Làm gì?(Các sự việc xảy Ra tiếp theo…) Lan thích lắm. lễ phép đưa hai tay nhân lấy món quà của mẹ. Lan xúc động nói: “Con cảm ơn mẹ ạ!”.
3- Kết đoạn(1 câu) – Kết thúc sự việc. – Ra sao?(Sự việc kết thúc ra sao? Me mỉm cười khi thấy con mình vừa giỏi vừa ngoan.
Gợi ý viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể lại câu chuyện trong đó có dùng lời cảm ơn.
Để thưởng Lan học giỏi, mẹ đã mua cho một chú gấu bông. Lan thích lắm, lễ phép đưa hai tay nhận lấy món quà của mẹ. Lan xúc động nói: “Con cảm ơn mẹ ạ!”. Mẹ mỉm cười khi thấy con mình vừa giỏi vừa ngoan.