Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[Phòng GD Triệu Phong] thi kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6: Xác định và phân tích tác dụng của những biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn trên

CHIA SẺ

Xác định và phân tích tác dụng của những biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn trên….trích trong đề kiểm tra cuối năm môn Ngữ Văn lớp 6 Phòng GD Triệu Phong.

Câu 1. (2.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau:

… “Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. Tre là cánh tay của người nông dân”…

a. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả?

b. Xác định và phân tích tác dụng của những biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn trên.

Câu 2 (1.0 điểm)

Trong các câu sau đây, câu nào là câu trần thuật đơn có từ “là”? Vì sao?

a. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm.

(Trích: “Dế mèn phiêu lưu kí”, Tô Hoài)

b. Quê hương là chùm khế ngọt.

(Trích: “Quê hương”, Đỗ Trung Quân)

Câu 3 (2.0 điểm)

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ.

Câu 4 ( 5.0 điểm)

Hãy tả một người thân mà em yêu quý.