Vật lý lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9
Đề thi học kì 2 Vật lí 9: Năng lượng của ánh sáng có thể chuyển hóa trực tiếp thành dạng năng lượng nào sau đây?
Đề thi học kì 2 Vật lí 9: Năng lượng của ánh sáng có thể chuyển hóa trực tiếp thành dạng năng lượng nào...
Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 9 học kì 2: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt I-TRẮC NGHIỆM:(3đ) Chọn...
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 9: Để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều ta dựa vào dấu hiệu nào ?
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 9: Để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều ta dựa vào dấu...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 9: Nêu được đặc điểm của mắt cận. Cách khắc phục tật cận thị ? 1.(1,5đ): Để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện...
Đề thi Vật Lý 9 học kì 2 năm 2019: Tính hiệu điện thế, Nêu các tác dụng của ánh sáng..?
Đề thi Vật Lý 9 học kì 2 năm 2019: Tính hiệu điện thế, Nêu các tác dụng của ánh sáng..?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 9.  Hãy dựng ảnh A’B’ của AB. 1. (2,0đ)  a. Viết công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện. b....

Đề & bài tập hay