Lịch sử lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Lịch sử lớp 9
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 9: Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 9: Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 9: So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiền tranh cục bộ" (1965 - 1968) và chiến luợc “Việt...
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 9: So sánh ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 với Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946?
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 9: So sánh ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 với Hiệp định Sơ...
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 9: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược bắt đầu thời điểm nào? Nội dung cơ bản của Lời kêu...
Kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 9: Căn cứ vào đâu Đảng ta đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976?
Kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 9: Căn cứ vào đâu Đảng ta đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 9: So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và “Chiến tranh cục bộ"...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử của Xô viết Nghệ – Tĩnh (1930)
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử của Xô viết Nghệ – Tĩnh (1930)
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 9: Vì sao, Đảng ta quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ? Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch...
Thi học kì 2 Lịch sử 9: Tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 1954) của ta là gì ?
Thi học kì 2 Lịch sử 9: Tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 1954) của ta là gì ?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 9: Lập bảng các niên đại và sự kiện có ý nghĩa thắng lợi chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự...
Quảng cáo


Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi cita cuộc kháng chiến chống Pháp?
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi cita cuộc kháng chiến chống Pháp?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 9: Nêu những điểm khác nhau cơ bàn giữa Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ (21...
Kiểm tra Sử 9 kì 2: Vì sao, Đảng và Chính phủ phát động cuộc kháng chiến 19/12/1946
Kiểm tra Sử 9 kì 2: Vì sao, Đảng và Chính phủ phát động cuộc kháng chiến 19/12/1946
 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến...Mặt trận của Đảng ta xây dựng trong thời kì kháng chiến chống Mĩ miền Nam là:...? Là một trong những câu hỏi trong đề kiểm tra môn...
Đề trắc nghiệm kiểm tra (thi) cuối kì 2 Sử lớp 9 có đáp án mới nhất 2019
Đề trắc nghiệm kiểm tra (thi) cuối kì 2 Sử lớp 9 có đáp án mới nhất 2019
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày nào?. Từ năm 1969 đến năm 1973, Mĩ thực hiện ở miền Nam chiến lược...? Đề bài Khoanh tròn một chữ cái trước câu...

Đề & bài tập hay