Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề KSCL đầu năm học lớp 9 toán năm 2015 – Trường THCS An Bình

CHIA SẺ

Đề KSCL đầu năm học lớp 9 Toán năm 2015- Trường THCS An Bình – Kiến Xương – Thái Bình.

TRƯỜNG THCS AN BÌNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC: 2015 – 2016

Môn: Toán  lỚP 9

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x3 – 4x ;      b) x2 – 5x + 4;        c) x2 – y2 + 4x + 4

Bài 2: (2,5 điểm)  Giải các phương trình sau :

a/   x2 + 3(x – 2) = x2 + 12             b/  x2 – 4x + 3 = 0

BAI2 GIAI PHUONG TRINH

Bài 3 : (1,5 điểm)   Giải các bất phương trình sau

a/   3(x- 1)  – 7 <  8x + 5

b/ (x – 3)(x + 3) ≥ x2 – 7x + 5

Bài 4: (3,0 điểm)  

Cho ABC vuông tại A( AB< AC), Kẻ đường cao AH  (HBC).

a/ Chứng minh:  HBA ഗ ABC

b/ Chứng minh:  AH2 = BH.HC

c/ Kẻ phân giác AD của ABC (DBC), đường thẳng qua D vuông góc với BC cắt AC tại E. chứng minh rằng BDE cân.

Đề thi  thầy Tô Minh Nhật – Giáo viên trường THCS An Bình – Thái Bình chia sẻ. Đáp án đang được cập nhật.